Przejdź do menu Przejdź do treści
Photo of Maria Czech

drMaria Czech

Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 417a
40-226Katowice

Konsultacje:

.

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM:

 

W semestrze letnim 2023/2024 r. oraz w czasie sesji konsultacje będą odbywały się w systemie on-line (za pomocą poczty elektronicznej maria.czech@ue.katowice.pl lub na platformie google meet - po wcześniejszym zgłoszeniu przez formularz zgłoszeń (dostepny poniżej)

TERMINY KONSULTACJI:

02.03.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

09.03.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

16.03.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

19.03.2024 godz. 9:10 -10.40 (on line)

06.04.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

13.04.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

20.04.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

24.04.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

11.05.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

18.05.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

25.05.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

01.06.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

08.06.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

13.06.2024 godz. 9:30 -11.00 (on line)

.

Zapisy na seminarium i konsultacje odbywają się on-line wyłącznie poprzez formularz   zamieszczony pod linkami:

zapisy (dni robocze): docs.google.com/spreadsheets/d/1lFo8pJX8j6Xa9ck_vuq3QO9UncOHMNmO/edit
zapisy (weekend)docs.google.com/spreadsheets/d/1CMFLbvZ0Zui1U6YD_oTLUL7Lgw8cWuAy/edit

.

SEMINARIUM:

Terminy seminarium (studia stacjonarne i niestacjonarne) są dostepne na strumieniu w Classroom oraz w formularzu zapisów - proszę o zapoznanie się z nimi i zapisywanie się na dostępne terminy.

Uwaga - proszę wpisywać się wyłącznie w miejscu "imię i nazwisko" - pozostałe komórki proszę pozostawić nienaruszone. W razie przypadkowej zmiany jakiejkolwiek komórki w formularzu (poza komórką "imię i nazwisko") bardzo proszę o natychmiastowy kontakt. Informuję, że w razie zmian terminów lub godzin w formularzu wykonanych przez osoby do tego nieuprawnione, obowiązującym harmonogramem jest harmonogram konsultacji zamieszczony na niniejszej stronie oraz harmonogram seminariów zamieszczony na Classroomie. Jakiekowiek zmiany wykonane z mojej strony będą zaznaczone na niniejszej stronie internetowej (konsultacje) oraz na Classroomie (seminaria).

Przypominam, że ostateczny termin zlożenia pracy dyplomowej upływa wraz z dniem:

31 maj 2024 - 1 termin obrony

15.09.2024 - 2 termin obrony

Bardzo proszę uwzglednić w/w terminy w swoich harmonogramach

.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam studentów I i II stopnia na cykl indywidualnych spotkań realizowanych w ramach Tutoringu Akademickiego. Tutoring skierowany jest do studentów zorientowanych na rozwój naukowy i zawodowy w następujących obszarach:

 1. Rynki finansowe
 2. Kredytowe instrumenty pochodne
 3. Inwestycje na rynku kapitałowym oraz inwestycje alternatywne
 4.  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 5. Kryptowaluty
 6. Finansowanie społecznościowe

Więcej informacji na temat Programu Tutoringu Akademickiego realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajduje się pod adresem: www.ue.katowice.pl/studenci/program-tutoringu-akademickiego.html 

.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

.

 

Informacje podstawowe

 

Maria Czech - doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych. Członek Rady Programowej na kierunku Finanse i Ekonomia Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Filia w Rybniku.  Jest opiekunem Koła Naukowego Micro Invest Rybnik itutorem akademickim Działalność dydaktyczną i zainteresowania naukowe koncentruje na rynkach finansowych, instrumentach finansowych, innowacjach finansowych i kryptowalutach. Jest autorem licznych publikacji z zakresu finansów. 


Zajmowane stanowiska / funkcje (szczegółowo):

 • Adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych
 • Tutor akademicki (od roku akademickiego 2018/2019)
 • Członek Rady Programowej kierunku Finanse i Ekonomia Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Filia w Rybniku (od roku akademickiego 2021/2022)
 • Opiekun Koła Naukowego Micro Invest Rybnik (od stycznia 2023 r.)
 • Opiekun organizacyjny Koła Naukowego Bankowości (do grudnia 2022 r.)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej pt. „Innowacje na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym – teoria i praktyka 2022". Ustroń. 8- 10 listopad 2022 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego pt. Instytucjonalne formy pomocy publicznej dla wykluczonych finansowo i społecznie. Katowice, 22 kwietnia 2021 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego pt. Wielowymiarowy charakter wykluczenia finansowego i społecznego. Katowice, 15 kwietnia 2021 r.
 • Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym Trzeciego Wieku w UE Katowice
 • Wykładowca w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym w UE Katowice

Reprezentowana dyscyplinanaukowa:

 • Ekonomia i finanse

Działalność dydaktyczna:

 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Finanse
 • Innowacje finansowe
 • Finansowanie społecznościowe
 • Zarządzanie instytucjami finansowymi

Zakres tematyczny seminariów:

 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Rynek kapitałowy i walutowy
 • Inwestycje na rynku kapitałowym
 • Inwestycje alternaltywne
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Kryptowaluty
 • Finansowanie społecznościowe

 

Do góry

Publikacje

  1. Czech M, Puszer B., (2024), Gold as an alternative investment in times of turmoil [in:] Nga Thi Hong Nguyen, Shivani Agarwal, Ewa Ziemba (Eds,), Analytics in Finance and Risk Management, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, Abingdon 2024, s. 56-82   

  2. Czech M (2023), Rentowność bitcoina w czasie kryzysu zdrowotnego, [w:] Królik-Kołtunik K. (red.), Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, s. 157-177     

  3. Czech, M., Hadaś-Dyduch, M., Puszer, B. (2023). Effectiveness of Green Bonds in Selected CEE Countries: Analysis of Similarities.Risks11:214.https://doi.org/10.3390/risks11120214, IF: 2.2    

  4. Czech, M.; Hadaś-Dyduch, M.; Puszer, B.; Cichy, J. (2022) Green Bonds as an Instrument for Financing Ecological Investments in the V4 Countries. Sustainability, 14, 12188. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12188 IF: 3.889
  5. Czech M., Puszer B. (2022). Digitalisation Of Payment Services in the SMEs Sector in Poland. [w:] Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), Bor, 2022

  6. Czech, M.; Puszer, B.; Szewczyk Ł. (2022), Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (podręcznik).

  7. Czech M., Puszer B. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na indeksy giełdowe w krajach BRIC. [w:] red. nauk. Iwona Pawlas, Anna Czech, Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

  8. Czech M., Cichorska J., Puszer B. (2022) Depozyty bankowe gospodarstw domowych w czasie COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Finanse i Prawo Finansowe vol. 1 (33) s. 97-117https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/13007

  9. Czech M., (2022), The Impact of Covid-19 Dynamicson SCDSSpreads in Selected CEE Countries. European Research StudiesJournal. Vol. XXV,Issue1, pp.254-271,  DOI: 10.35808/ersj/2841 https://www.ersj.eu/journal/2841 Impact Factor 1.57
  10. Czech, M., (2021), Assessment of the credit risk of Poland based on sovereign credit default swap spreads during the Covid-19 pandemic. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. T. 20, nr 3, s. 497–511, DOI 10.12775/EiP.2021.030, apcz.umk.pl/EiP/article/view/36951/31280
  11. Czech M., B. Puszer, (2021), The impact of the Covid-19 Pandemic  on the Consumer Credit Market in Eurozone Countries, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 55, No 4 (2021), s.49-71 https://journals.umcs.pl/h/article/view/13412/9747
  12. Czech M., (2021), SCDS spreads and the level of public debt in Poland during the Covid-19 pandemic [in:] Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. (Eds.). Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, s. 41-60www.researchgate.net/publication/357534773_SCDS_spreads_and_the_level_of_public_debt_in_Poland_during_the_COVID-19_pandemic
  13. Czech M., Puszer, B. (2021), Impact of the COVID-19 Pandemic on the Consumer Credit Market in V4 Countries, Risks, Vol. 9, iss.12,DOI: 10.3390/risks9120229  www.mdpi.com/2227-9091/9/12/229/htm
  14. Czech M., Puszer, B. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na zasoby złota w funduszach ETF, [w:] Inwestycje alternatywne - nowe spojrzenie, red. Katarzyna Królik-Kołtunik, Ilona Skibińska-Fabrowska, CeDeWu, Warszawa
  15. Czech M., (2020), Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce, [w:] Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law, Vol. 4(28), 2020, s. 45-63czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9331/9175
  16. Czech M., (2020). Global debt as a determinant of notional amounts outstanding changes of credit default swaps in non-financial institutions, In New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Ujwary-Gil A. & Gancarczyk M. (Eds.), Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, s. 105-126
  17. Czech M.,(2019), Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa 2019, (224 strony)
  18. Czech M., (2019), Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] Bank i pieniądz w erze FinTech. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 84(1)/2019, red. Wiesławy Caputa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2019, s. 43-63.
  19.  Czech M.,(2019), Wykorzystanie credit default swap w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowych. [w:] Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Musiał G. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 2019
  20. Czech M., Pyka I., (2018), Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, [w:] Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 356. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 124-145.
  21. Czech M., Cichorski P., Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 130-137.
  22. Czech M., Cichorski P., Instrumenty rynku walutowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-77.
  23.  Czech M., Miary ryzyka w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. T. 2. red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 254-265.
  24. Czech M., Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 189-200.
  25.  Czech M., Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, red. W. Gradoń, J. Harasim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, nr 186, s. 131-143.
  26. Czech M., Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:]  Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, red. K. Koj, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15, s. 57-74. 
  27. Czech M., Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013, nr 174 s. 199-212.
  28. Czech M., Pyka I., Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Oeconomia vol. XLVII, 3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531. 
  29.  Czech M., Szewczyk Ł., Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.
  30. Czech M., Szewczyk Ł., Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr  1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.
  31. Czech M., Szewczyk Ł., Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.
  32. Czech M. Stabilność strefy euro w aspekcie realizacji kryteriów korwengencji, [w:] Warsztaty doktoranckie ’11. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 66-67.
  33. Czech M. Decyzje inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w warunkach niepewności, [w]: Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-53.
  34. Czech M. Analiza porównawcza wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2010, s. 137-147.
  35. Czech M. Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20, [w:] Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6/ nr 4, s. 92-102.

Do góry

Zainteresowania

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Innowacje finansowe

Kryptowaluty

Działalność międzynarodowa

 

 

21-23.04.2021 Virtual International Daysin Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykład: Foreign Exchange Market

19.05.2020 r. 4thInternational Scientific Conference  “Contemporary Challenges In Economic And Business Research”in Faculty of Economics and Business University of Maribor: referat pt. Credit Default Swap in Credit Risk Management. Functions and Directions of Development.

8-10.04.2020 Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykłady dotyczące wybranych metod finansowania (m.in. crowdfunding, kredyt bankowy, emisja obligacji), a także wykład dotyczący bogactwa kulturowego Górnego Śląska oraz kierunków kształcenia i możliwości rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Do góry

Projekty badawcze

 

 

 

Rok: 2024

Tytuł projektu badawczego: Wyścig ku niepewnej przyszłości: znaczenie rywalizacji technologicznej dla oceny niepewności na rynkach kapitałowych

Stanowisko: Członek Zespołu Badawczego

Kierownik projektu: dr Sylwia Frydrych, SGH

Czas trwania projektu: 2 lata

Finansowanie: Projekt finansowany w ramach Międzyuczelnianego Grantu Badawczego

.

 

Rok: 2023

Tytuł projektu badawczego: Zielone finansowanie a odpowiedzialna polityka kredytowa w polskim sektorze bankowym. Etap II

Stanowisko: Członek Zespołu Badawczego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Pyka

Czas trwania projektu: 2 lata (2 etapy)

Cel naukowy projektu: Identyfikacja i ekspozycja przemian polityki kredytowej banków w warunkach zwiększonego ich angażowania się w implementację w Polsce koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

Finansowanie: Projekt finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach potencjału badawczego.

.

 

 

 

 

 

 

 

Rok: 2022

Tytuł projektu badawczego:Zielone finansowanie a odpowiedzialna polityka kredytowa w polskim sektorze bankowym. Etap I

Stanowisko: Członek Zespołu Badawczego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Pyka

Czas trwania projektu: 2 lata (2 etapy)

Cel naukowy projektu: Identyfikacja i ekspozycja przemian polityki kredytowej banków w warunkach zwiększonego ich angażowania się w implementację w Polsce koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

Finansowanie: Projekt finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach potencjału badawczego.

 

Rok: 2021

Tytuł projektu badawczego:Credit default swap w ocenie ryzyka kredytowego kraju w okresie pandemii COVID-19 w grupie Wyszehradzkiej - projekt indywidualny

Stanowisko: Kierownik projektu

Kierownik projektu: dr Maria Czech 

Czas trwania projektu: 1 rok (1 etap)

Cel naukowy projektu: Identyfikacja ryzyka kredytowego kraju przed oraz w czasie pandemii COVID-19, skierowana na ekspozycję związków pomiędzy wielkością spreadów CDS opartych na obligacjach skarbowych krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej a poziomem ich zadłużenia

Finansowanie: Projekt finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach rozwoju młodych naukowców

 

Rok: 2019-2021  

Tytuł projektu badawczego:

Etap I: Poziom i jakość funduszy własnych banku z perspektywy nowych regulacji ostrożnościowych

Etap II Instrumenty profilowania kapitału ryzyka bankowego po globalnym kryzysie finansowym.

Etap III: Rekomendacje i scenariusze zarządzania poziomem i jakością funduszy własnych banków.

Stanowisko: Członek Zespołu Badawczego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Pyka

Czas trwania projektu: 3 lata (3 etapy)

Cel naukowy projektu: Celem naukowym projektu badawczego była eksploracja problemów powstających wskutek nowych regulacji ostrożnościowych w bankach krajowych

Finansowanie: Projekt finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach potencjału badawczego

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3