dr Danuta Kozłowska-Makóś

1 Maja 47
Bud. E; pok. 10
40-226 Katowice

Konsultacje:

06.09 9:00-10:30

13.09 8:00-9:30

20.09 8:00-9:30

27.09 8:00-9:30

 

W celu ustalenia indywidualnych konsultacji on-line proszę wcześniej o kontakt mailowy.

 

UWAGA !!!

Terminy zaliczenia poprawkowego z Finansów przedsiębiorstwa:

Studia stacjonarne 10 września: gr. FR_K-ce_19_z_SI_gc05_RRF, godz. 8:30

Studia niestacjonarne 11 września: gr. FRR_K-ce_19_z_NI_gw01, godz. 8:30