Zdjęcie - Ewa Wanda Maruszewska

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE

Profesor UE
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 235
40-228 Katowice

Konsultacje:

KONSULTACJE W TRAKCIE SESJI / OFFICE HOURS FOR STUDENTS DURNING EXAMINATION TIME

online meet.google.com/rnr-gbwt-mfs

22/06, środa/Wednesday, 10:00 - 11:30

13/07, środa/Wednesday, 8:15 - 9:45

18/07, poniedziałek/Monday, 8:00 - 9:30

1/08, poniedziałek/Monday, 8:00 - 9:30

8/08, poniedziałek/Monday, 8:00 - 9:30

16/08, wtorek/Tuesday, 8:00 - 9:30

22/08, poniedziałek/Monday, 8:00 - 9:30

29/08, poniedziałek/Monday, 8:00 - 9:30

5/09, poniedziałek/Monday, 8:00 - 9:30

19/08, poniedziałek/Monday, 8:00 - 9:30

27/09, wtorek/Tuesday, 10:00 - 11:30

 

Financial Reporting Standards - exam in September -  5.09.2022, 9:00 a.m., 235 building A

Financial Reporting and Analysis - exam in September - 5.09.2022, 9:50 a.m., 3/16@

Zaliczenia w sesji poprawkowej: 5.09.2022, 8:30, online (Etyka w finansach i rachunkowości, Rachunkowość transakcji zagranicznych, seminaria)

 

 

KONTAKT MAILOWY / E-MAIL CONTACT: ewa.maruszewska@ue.katowice.pl

 

Proszę o wpisywanie w temacie wiadomości następujących informacji:

UE K-ce, przedmiot, tryb studiów, semestr, imię i nazwisko

lub

UE Rybnik, przedmiot, tryb studiów, semestr, imię i nazwisko

(Przykładowo: UE K-ce, sem. magisterskie, sem.4, st.niestacj., Jan Kowalski)

 

Please, make sure that in the subject of your email you provide the following information:

UE K-ce, seminar, 1st degree, semester 6, Name (UE K-ce, seminar, 1st degree, semester 4, John Smith)

or

UE K-ce, name of the lecture, 2nd degree, semester 2, name (UE K-ce, Financial reporting, 2nd degree, semester 2, Alice Wonderful)