dr inż. Bartłomiej Jabłoński

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 406
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Szanowni Państwo, na czas zawieszenia części zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej, zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria lub konsultacje) będę prowadził on-line, w godzinach zgodnie z planem zajęć w usłudze Google Meet, link dołączania do zajęć:

https://meet.google.com/jta-vqjf-zth


Konsultacje i dodatkowe seminaria w semestrze letnim będą w terminach podanych poniżej w formie usługi Google Meet.

Proszę przed datą konsultacji lub seminarium sprawdzić aktualność terminu.

Konsultacje:

27.06.2022 w godz: 12.00-13.30

04.07.2022 w godz: 8.00-9.30

05.09.2022 w godz: 10.00-11.30

12.09.2022 w godz: 8.30-10.00

19.09.2022 w godz: 8.30-10.00 

26.09.2022 w godz: 8.30-10.00  

Dodatkowe seminaria:

-

Uwaga: zaliczenie w trybie poprawkowym 15.06.2022r., godz. 10:00, Decyzje inwestycyjne, tryb on-line z obowiązkiem włączonej kamery.