dr hab. Krystian Pera, prof. UE

Kierownik Katedry, Członek Komitetu Naukowego PAN
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 402
40-228 Katowice

Konsultacje:

                                                       

                                                           Konsultacje w semestrze letnim 2021/22

                                                                    środy, godz. 11:40- 13:10

Konsultacje odbywają się na Platformie Meet. Osoby zainteresowane bezpośrednią rozmową w Katedrze proszę o wcześniejszą informację e-mailową.           

Uwaga zmiana godzin niektórych konsultacji!

W związku z moim udziałem w komisjach doktorskich, jestem zmuszony zmienić GODZINY niektórych konsultacji. Aktualny harmonogram jest następujący:

18 maja godz. 8:30 - 10;

25 maja godziny bez zmian;

01 czerwca 8:30 - 10;

08 czerwca 8:15 - 9:45;

15 czerwca godziny bez zmian;

22 czerwca 8:30 - 10;

29 czerwca godziny bez zmian,

06 lipca godz. 18:00 - 19:30,

13 lipca godz. 9 - 10:30,

27 lipca godz. 9 - 10:30,

05 września godz. 13:30 - 15:00,

10 września godz. 11:30 - 13:00.

 

Kolejne konsultacje odbędą się w październiku. Seminarzyści ostatniego semestru studiów mogą w okresie wakacji kontaktować się drogą e-mailową.

 Link do konsultacji jest następujący: meet.google.com/ere-odqk-qwe

Wszystkie konsultacje są przeznaczone zarówno dla Studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Doktoranci mogą kontaktować się w dowolnym, telefonicznie uzgodnionym terminie.