mgr Wojciech Kaczmarczyk

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 308
40-226 Katowice

Konsultacje:

W związku z narastającą liczbą maili w sprawie przypisania do zajęć na platformie classroom wskazuję, że:

1) nie mam wpływu na to, że do tej pory nie utworzono wszystkich zbiorczych grup ćwiczeniowych - i w konsekwencji niektórych się po prostu nie da dodać,

2) nie mam również wpływu na to, że część z Państwa jest przypisana do złych grup zbiorczych,

3) ćwiczenia odbywają się i tak stacjonarnie, więc spokojnie można poczekać, aż odpowiednia jednostka doprowadzi to do ładu.

 

Każdy czwartek objęty zajęciami, w godzinach 16:00-17:30, na platformie Google Meet. 

28.X z uwagi na wyjazd konsultacje odwołane.

Mając na względzie, że konsultacje powinny mieć indywidualny charakter zwracam się uprzejmie o wcześniejszy kontakt mailowy, co umożliwi rozplanowanie konsultacji w przypadku większej liczby chętnych.

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami mailowymi informuję, że:

 • stosownie do § 17 ust. 4 Regulaminu studiów w przypadku przedmiotów, w ramach których są prowadzone ćwiczenia warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Nieuzyskanie zaliczenia z ćwiczeń skutkuje utratą terminu egzaminu,
 • stosownie do § 20 ust. 2 zd. 1 Regulaminu studiów w zw. § 19 ust. 1 Regulaminu studiów student ma prawo do jednego terminu zaliczenia w sesji podstawowej oraz jednego terminu zaliczenia w sesji poprawkowej,
 • stosownie do § 20 ust. 2 zd. 2 Regulaminu studiów w zw. § 19 ust. 1 Regulaminu studiów inny termin zaliczenia może w uzasadnionych przypadkach ustalić dziekan,
 • stosownie do § 20 ust. 1 Regulaminu studiów w przypadku nieobecności na zaliczeniu student traci prawo do jednego terminu, nie otrzymując żadnej oceny. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może przywrócić mu termin zaliczenia. Wniosek o przywrócenie terminu zaliczenia student składa w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Studia I i II stopnia:

 • Matematyka
 • Matematyka finansowa
 • Ekonometria
 • Statystyka i ekonometria w finansach i rachunkowości

Wymiany dydaktyczno-naukowe:

 • Risk in case of household loans
 • Information asymmetry risk on stock exchange
 • Consumer risk in case of loans

Zajmowane stanowiska

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Wadliwość produktów bankowo-ubezpieczeniowych
 • Inwestycje w instrumenty finansowe
 • Alternatywne systemy obrotu papierami wartościowymi

Wybrane publikacje

 • Kaczmarczyk Wojciech, Commission for granting a loan as an instrument for transferring the cost to a consumer by financial institutions in Poland w: Safe Bank / Bezpieczny Bank, vol. 2 (79), Warszawa 2020, ISSN 2544-7068, s. 104-116,
 • Kaczmarczyk Wojciech, The impact of acquisition on stock value in case of Warsaw Stock Exchange w: Journal of Economics and Culture, vol. 16, Riga 2019, ISSN: 2256-0173, s. 70-79,
 • Kaczmarczyk Wojciech, Information asymmetry risk on polish stock exchange on example of GetBack S.A. w: Managing and Modelling of Financial Risks. 9th International Scientific Conference, Proceedings (Part 1), Ostrava 2018, ISBN 978-80-248-4225-7, s. 205-212,  
 • Kaczmarczyk Wojciech, Technical analysis - An effective tool or self-fulfilling prophecy? w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2014, Wydawnictwo Uni-edition, Berlin 2014, ISBN 978-3-944072-31-9, s. 269-280,
 • Kaczmarczyk Wojciech, Internationalization of capital markets on the example of the New York, London, Tokyo and Hong Kong exchanges w: World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Wydawnictwo GEORG, Žilina 2013, ISBN 978-80-8154-043-1, s. 55-64,
 • Kaczmarczyk Wojciech, Prawo podatkowe a inwestycje na rynku wtórnym papierów dłużnych w Polsce w: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-25-9, s. 225-232,
 • Kaczmarczyk Wojciech, Bonds valuation in the view of polish tax law w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2013, Wydawnictwo Uni-edition, Berlin 2013, ISBN 978-3-944072-20-3, s. 153-160,    
 • Kaczmarczyk Wojciech, Anomalies found on the capital markets w: Analysis, Challenges, Perspectives / Analizy, Wyzwania Perspektywy, Wydawnictwo GEORG, Žilina 2012, ISBN 978-80-89401-88-8, s. 49-54.

Zainteresowania

Dodatkowe

 • Adwokat (członek Izby Adwokackiej w Katowicach)