Przejdź do menu Przejdź do treści
Photo of Stanisław Hady-Głowiak

drStanisław Hady-Głowiak

Wykładowca
1 Maja 47
Budynek: E; pok. 416
40-228Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacjiw sem. zimowym 2023/2024:  

Studia stacjonarne:
Środy 18:05 - 18:50
https://meet.google.com/dpg-bfmx-ggbLink do spotkania:
meet.google.com/dpg-bfmx-ggb


31 stycznia i 07.02  konsultacje 18:00 - 20:00
02 luty 08:00 do 09:50  za pośrednictwem e-mail : stanislaw.hady-glowiak@uekat.pl

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2023/24:

 • Podstawy prawa
 • Prawo
 • Podstawy prawne i formy funkcjonowania organizacji realizujących
 • zadania publiczne
 • Bezpieczeństwo informacji w biznesie
 • Prawo i własność intelektualna
 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej
 • Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej

 

Informacje dodatkowe

Wieloletni pracownik administracji publicznej, audytor, w tym audytor wiodący SZBI wg normy PN-EN ISO/EIC 27001, pełnił funkcję biegłego sądowego ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - dr nauk prawnych, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

 • Członek  Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów  i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, (poprzednio pełniona funkcja Wiceprezesa) - od 2014 roku.
 • Radca prawny

 

 

Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Do góry

Publikacje

 1. K. Hady-Głowiak, S. Hady-Głowiak, A. Walenia, M. Wilczyńska, Funkcjonowanie i efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, wybrane zagadnienia, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2022,
 2. S. Hady – Głowiak, D. Kozłowski, Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – wybrane zagadnienia prawa ochrony sygnalistów, [w:] J.Wołejszo, K.Rejman, M.Wilczyńska (red.), Ryzyko i niepewność w bezpieczeństwie informacji, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2022 – artykuł przekazany do publikacji pokonferencyjnej po III Jarosławskim Forum Audytu - Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem, które odbyło się 14 stycznia 2022 r. na PWSTE w Jarosławiu,
 3. S. Hady – Głowiak, D. Kozłowski Dekalog ochrony danych osobowych – stosowanie zasad przetwarzania danych osobowych jako podstawa bezpieczeństwa przetwarzanych danych, [w:] J.Wołejszo, K.Rejman, M.Wilczyńska (red.), Bezpieczeństwo informacji w organizacjach, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, str. 9-38,
 4. S. Hady-Głowiak, K. Kruczek, Prawne aspekty dotyczące wykorzystania systemu monitoringu wizyjnego w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jednostki, [w:] K. Żarna (red.), Bezpieczeństwo - Prawa człowieka - Stosunki międzynarodowe, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, str. 71 – 90,
 5. S. Hady-Głowiak, Administracyjno-prawne aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procesie zatrudnienia i funkcjonowania ZFŚS i PKZP w jednostkach sektora finansów publicznych i w sektorze prywatnym, [w:] Prawo-Postępowania-Ochrona prawna P. Bieś – Srokosz, P. Niemczuk, J. Srokosz, E. Żelazko-Makowska (red.), Częstochowa 2021 r., str. 63 – 85,
 6. Czerwiec 2017 - publikacja w czasopiśmie branżowym Kontroler INFO, ABI/IOD wyspecjalizowany audytor ds. bezpieczeństwa informacji,
 7. Lipiec 2016 – publikacja w czasopiśmie branżowym Kontroler INFO, Administrator bezpieczeństwa informacji, jako urzędnik ds. ochrony danych osobowych,
 8. Wrzesień 2015 – publikacja w czasopiśmie branżowym Kontroler INFO, Umowy cywilno-prawne są w administracji publicznej rozwiązaniem dozwolonym, ale tylko w określonych warunkach,
 9. Styczeń 2015 r. - publikacja na stronie PIKW - Prawne aspekty dotyczące prawidłowości i nadużyć w procesie zatrudnienia w administracji rządowej,
 10. Listopad 2014 r. - publikacja na stronie PIKW - Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa –wytyczne i dobre praktyki w przedmiotowym zakresie,
 11. luty 2013 r. - został opublikowany mój artykuł naukowy nt. ,,Regulacje prawne w zakresie zatrudniania  obywateli państw trzecich w świetle  orzecznictwa sądowo- administracyjnego" w Przeglądzie Prawa Publicznego, nr 2/2013,
 12. grudzień 2011 r. – został  opublikowany mój artykuł naukowy nt „Aspekty administracyjnoprawne w zakresie prawidłowości procesu naboru pracowników samorządowych w świetle orzecznictwa sądowo administracyjnego” w Przeglądzie Prawa Publicznego, nr 12/2011,
 13. wrzesień 2011 r. - artykuł naukowy nt. „Regulacje prawne w zakresie przestrzegania tajemnicy statystycznej” [w:] Prawnicze Warsztaty Naukowe, TNOiK Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2011,
 14. marzec 2011 r. - w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej ,,Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego” w Krakowie organizowanej przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiłem referat nt. „Regulacje administracyjno - prawne w zakresie kontroli legalności zatrudnienia obywateli państw trzecich”, który ukazał się w publikacji pokonferencyjnej, Kraków 2011 r.,
 15. wrzesień 2010 r. - został opublikowany mój artykuł naukowy nt. „Prawne aspekty dotyczące zwalczania nielegalnej imigracji a prawa i obowiązki przewoźników w tym zakresie” [w:] Prawnicze Warsztaty Naukowe, TNOiK Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2010,
 16. kwiecień 2009r. – wygłosiłem referat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Studenckich i Młodych Ekonomistów „Od samorządności do I biznesu nt. Zarządzanie przez jakość, który został przekazany do publikacji w zeszytach pokonferencyjnych,
 17. 2009 r. – artykuł naukowy nt. Legal aspects of corruption w kwartalniku Ius Administratio w zeszycie nr 4(16) z 2007 r., który ukazał się w wydaniu specjalnym w języku angielskim.

Do góry

Konferencje naukowe

 1. 29-30 września 2022 - udział w XXI Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 2. 23 września 2022 – udział w V Śląskim Forum Audytu w ramach cyklu szkoleniowego Metodyka na temat „ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO PRAWNE W AUDYCIE I KONTROLI” na UE w Katowicach
 3. 7 – 8 czerwca 2022 - udział w XII Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej pn. „Zarządzanie organizacją w procesie zmian” organizowanej przez PIKW oraz WSM,
 4. 1 kwietnia 2022 – organizacja i udział, jako prelegent w VI Podkarpackim Forum Audytu w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 5. 16 marca 2022 – udział w IV Podbeskidzkim Forum Audytu – Audyt compliance w formie zdalnej,
 6. 14 stycznia 2022 - organizacja i udział, jako prelegent w III Jarosławskim Forum Audytu– Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem na PWSTE w Jarosławiu,
 7. 26 marca 2021 - organizacja i udział, jako prelegent w VI Podkarpackim Forum Audytu w Rzeszowie,
 8. 24 luty 2021 - organizacja i udział, jako prelegent w II Jarosławskim Forum Audytu – Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem na PWSTE w Jarosławiu,
 9. 4 luty 2021 - organizacja i udział, jako prelegent w I Rzeszowskim Forum Audytu – Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych,
 10. 13 listopad 2020 - organizacja i udział, jako prelegent w V Podkarpackim Forum Audytu w Rzeszowie w formie zdalnej na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 11. 17- 18 listopada 2020 - udział w XIX Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw w formie zdalnej on-line,
 12. 21 października 2019 - organizacja i udział, jako prelegent w I Jarosławskim Forum Audytu – Otwarty dzień audytu na PWSTE w Jarosławiu,
 13. 26-27 września 2019 - udział w XVIII Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 14. 15 marca 2019 - organizacja i udział, jako prelegent w III Podkarpackim Forum Audytu w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 15. 1 marca 2019 - udział, jako prelegent w III Podbeskidzkim Forum Audytu - Zarządzanie incydentami i naruszeniami po wejściu w życie RODO” na Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 16. 16 stycznia 2019 – udział, jako prelegent w I Oświęcimskim Forum Audytu, „Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji w sektorze finansów publicznych”, na Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
 17. 27-28 września 2018 - udział w XVII Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 18. 19 kwiecień 2018 – udział jako prelegent w konferencji Prawo i RODO w Jasionce,
 19. 16 marzec 2018 – organizacja i udział, jako prelegent w III Podkarpackim Forum Audytu w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim,,
 20. 22 luty 2018 – udział, jako prelegent w II Podbeskidzkim Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 21. 17 marzec 2017 - organizacja i udział, jako prelegent w II Podkarpackim Forum Audytu w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 22. 28-29 września 2017 - udział w XVI Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 23. październik 2016 – organizacja i udział, jako prelegent I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem na UTH w Warszawie,
 24. 29-30 września 2016 – udział w XV Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się na UE w Krakowie,
 25. 18 marzec 2016 – organizacja i udział, jako prelegent w I Podkarpackim Forum Audytu w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 26. 24-25 września 2015 – udział w XIV Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się na UE w Krakowie,
 27. 5 marzec 2015 - udział w międzynarodowej konferencji nt. Konflikt na Ukrainie a bezpieczeństwo instytucji i biznesu we wschodniej Polsce – prelegent,
 28. 12 grudnia 2014 – udział w międzynarodowej konferencji nt. „Egzekwowanie prywatności: wnioski z obecnego wdrażania i perspektywy na przyszłość”, która odbyła się w Krakowie w ramach projektu PHADERA,
 29. 26 września 2014 – udział w XIII Międzynarodowym Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbył się w Krakowie,
 30. listopad 2011 – udział w grupach dyskusyjnych podczas konferencji międzynarodowej Social and economic impact of migration: Central and East-European perspectives - Warszawa - 17-18 listopada 2011,
 31. marzec 2011 – międzynarodowa konferencja naukowa „Migracje i mobilność w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne – prelegent,
 32. marzec 2011 – międzynarodowa konferencja naukowa „Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego” – prelegent,
 33. listopad 2010 – konferencja naukowa „Migracje w procesie integracji – doświadczenia i rekomendacje” – uczestnik,
 34. wrzesień 2010 – panele dyskusyjne z ekspertami i przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu POKL – uczestnik,
 35. listopad 2009 – Arbitraż i mediacja, jako alternatywne sposoby rozwiązywania sporów gospodarczych – uczestnik,
 36. czerwiec 2009 – Seminarium naukowe – System dobrowolnej normalizacji – narzędziem dla przedsiębiorcy – uczestnik,
 37. kwiecień 2009 r. – Konferencja naukowa – Od samorządności do pierwszego biznesu – prelegent,
 38. marzec 2008 – Konferencja naukowa – Culpa et poena – prelegent,
 39. czerwiec 2007 – Konferencja naukowa – Podobieństwa i różnice między prawem tureckim a prawem polskim – prelegent,
 40. maj 2006 – Symulacja rozprawy sądowej – koordynator projektu,                    
 41. listopad 2006 – Seminarium naukowe – Kryminalistyczne badania genetyczne – koordynator projektu,
 42. styczeń 2005 – Seminarium naukowe – Ochrona praw dziecka w Unii Europejskiej – organizator,
 43. grudzień 2004 – Seminarium naukowe – Prawo w medycynie – koordynator projektu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca