Zdjęcie Aleksandra Szewieczek

dr Aleksandra Szewieczek

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 407
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

UWAGA:

W związku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konsultacje i seminaria odbywają się online.

 

KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W PODANYCH NIŻEJ TERMINACH NA STAŁYM LINKU MEET LUB E-MAIL: 

 PROSZĘ O MAILA O ZAMIARZE UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH - NAJPÓŹNIEJ NA GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KONSULTACJI !

 

KONSULTACJE SESJA ZIMOWA 2022 ORAZ SEMESTR LETNI 2022

06.02.2022 18.00-19.30

07.02.2022 10.00-11.30

19.02.2022 18.00-19.30

23.02.2022 10.00-11.30

od 01.03.2022 URLOP    W PILNYCH SPRAWACH PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY

 

UWAGA SEMINARZYŚCI: 

W TRAKCIE PLANOWANYCH GODZIN SEMINARIÓW POŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIO POPRZEZ USŁUGĘ GOOGLE MEET (link do połączenia jest stały -  wygenerowany w ramach grupy seminaryjnej na classroom).

PROSZĘ KONIECZNIE O MAILA NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM SEMINARIUM O ZAMIARZE TAKIEGO POŁĄCZENIA.

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość (podstawy rachunkowości).
 • Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych.
 • Rachunek wyników.
 • Rachunkowość podatkowa.
 • Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Rachunkowość małych i średnich firm z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 • Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych.
 • Kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych.
 • Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia.
 • Fundamentals of Financial Accounting.
 • Seminarium dyplomowe i magisterskie

Zajmowane stanowiska

 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Członek Rady Programowej kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Członek Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń UE w Katowicach
 • Doświadczenie praktyczne w zarządzaniu finansami podmiotów leczniczych

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizacja naukowo-badawcza:

 • rachunkowość finansowa, problemy podatkowe w rachunkowości, systemy informatyczne rachunkowości
 • sprawozdawczość finansowa, inwentaryzacja, sprawozdawczość niefinansowa
 • modele biznesu w finansach, rachunkowości i sprawozdawczości
 • finanse i rachunkowość podmiotów leczniczych, kalkulacja i wycena świadczeń zdrowotnych

Publikacje

Dorobek naukowy (za wybrane lata: 2016-2021)

Rok: 2021

   Rok: 2020

   • Aleksandra SzewieczekIwona Franczak; Kierunki badań nad zintegrowanym raportowaniem w Polsce - stan obecny i perspektywy; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie; s. 107-126; DOI: 10.5604/01.3001.0014.1241.
   • Aleksandra Szewieczek; Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych - wybrane zagadnienia. Zbiór zadań; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020: 134 s; Podręcznik.
   • Aleksandra Szewieczek; Uwarunkowania ekonomiczno-prawne w kształtowaniu wybranych pozycji majątkowo-finansowych podmiotów leczniczych z sektora MŚP; w: Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. nauk. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 381-397.

   Rok: 2019

   Rok: 2018

   Rok: 2017

   • Katarzyna Tkocz-WolnyAleksandra Szewieczek; Informational scope adjustments in small and micro enterprises' financial reports as the result of financial reporting simplifications. The case of Poland ; Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference proceedings / ed. Pavla Slavickova; Olomouc : Palacký University, 2017, S. 289-295.
   • Aleksandra SzewieczekKatarzyna Tkocz-Wolny; Ocena możliwość implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce; Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, s. 81-108, DOI: 10.5604/01.3001.0010.4996
   • Aleksandra SzewieczekMarzena Strojek-FilusAleksandra Sulik-Górecka; Preliminary research on the glass ceiling phenomenon in accounting and financial audit practice in Poland, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, s. 159-172, DOI: 10.5604/01.3001.0010.5000
   • Aleksandra Szewieczek; Selected problems of cost allocation in hospital. Relationship between business model and cost structure; Globalization and its socio-economic consequences. 17th International Scientific Conference. Proceedings. Part VI / ed. Tomas Kliestik, University of Zilina, 2017.
   • Aleksandra Szewieczek; Standarization of accounting in health care in Poland. New procedures for the valuation of medical services; Challenges, Research and Perspectives: 2016 : Europe in a Changing World / ed. Günter Hofbauer, Monika Klimontowicz, Berlin : uni-edition, 2017, S. 97-110.
   • Aleksandra Sulik-GóreckaAleksandra SzewieczekEwa Wanda MaruszewskaMarzena Strojek-Filus; The role of accounting service offices in the creation of accounting information in Poland / Aleksandra Sulik-Górecka, Aleksandra Szewieczek, Ewa Wanda Maruszewska, Marzena Strojek-Filus; 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. Modern science. Conference proceedings vol. 3; Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 679-686, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/13

   Rok: 2016

   • Ewa Wanda MaruszewskaAleksandra Szewieczek; Analiza wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego GRI w kontekście zarządzania podmiotami; Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 120-128. URL: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/285417/edition/270007/content
   • Aleksandra SzewieczekKatarzyna Tkocz-Wolny; Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s. 79-90. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-07.
   • Marzena Strojek-FilusAleksandra Szewieczek; Problemy behawioralne sprawozdawczości statystycznej jednostek lecznictwa uzdrowiskowego; w: Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym / pod red. Adama R. Szromka, Kraków : Proksenia, 2016, s. 77-90.
   • Aleksandra SzewieczekEwa Wanda Maruszewska; Raportowanie społeczne - wyzwanie dla służb rachunkowości podmiotów leczniczych / Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 150-158. URL: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/274149/edition/259408/content
   • Aleksandra Szewieczek; Sprawozdawczość małych i mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą / w: Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą / red. nauk. Maria Hass-Symotiuk, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 163-197.
   • Aleksandra Szewieczek; Sprawozdawczość statystyczna podmiotów prowadzących działalność leczniczą / w: Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą / red. nauk. Maria Hass-Symotiuk, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 259-298.
   • Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. wyzwania dla praktyki / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Ewa Maćkowiak, Aleksandra Szewieczek, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, 184 s.
   • Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016.
   • Aleksandra Szewieczek; Wymiar instytucjonalny procesów standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Europie / w: Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. wyzwania dla praktyki / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Ewa Maćkowiak, Aleksandra Szewieczek; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, s. 25-40.
   • Marzena Strojek-FilusAleksandra Szewieczek; Względność informacji prezentowanych w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez szpitale publiczne w Polsce / Studia Oeconomica Posnaniensia, s. 254-270, DOI: 10.18559/SOEP.2016.11.19

    

    

    

   Dodatkowe

   Dodatkowe

   1. Członek Rady Wydziału Finansów od 2021 r.
   2. Członek  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
   3. Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2019-2022.
   4. Certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów