dr hab. Józef Jan Pfaff, prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 237
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się online pod adresem:  jozef.pfaff@uekat.pl z możliwością indywidualnego umówienia się na spotkanie Meet

 

Terminy konsultacji

03.02.2022

11.30 – 14.00

10.02.2022

16.00 – 17.30

19.02.2022

13.30 – 15.00

26.02.2022

11.30 – 13.00

28.02.2022

13.30 – 15.00

12.03.2022

10.30 – 12.00

15.03.2022

13.30 – 15.00

26.03.2022

11.30 – 14.00

28.03.2022

13.30 – 15.00

04.04.2022

13.30 – 15.00

11.04.2022

13,30 – 15.00

23.04.2022

10.30 – 12.00

25.04.2022

13.30 – 15.00

08.05.2022

13.30 – 15.00

09.05.2022

13.30 – 15.00

16.05.2022

13.30 – 15.00

23.05.2022

13.30 – 15.00

30.05.2022

13.30 – 15.00

06.06.2022

13.30 – 15.00

13.06.2022

13.30 – 15.00

22.06.2022

12.00 – 13.30

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Podstawy audytu finansowego
 • Rewizja finansowa
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
 • Podstawy audytu wewnętrznego
 • Kontrola finansowa

Zajmowane stanowiska

 • od 1.11.2012 do 30.08.2020 Kierownik Katedry Rachunkowości
 • od 01.12.2008 do 31.10.2012 Kierownik Zakładu Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej w Katedrze Rachunkowości
 • od 01.03.2010 do nadal profesor nadzwyczajny UE Katowice

Specjalizacja naukowo-badawcza

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Rewizja finansowa

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Audyt wewnętrzny

Do góry

Publikacje

 1. J. Pfaff, Rewizja finansowa, wyd. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.
 2. J. Pfaff (red.), Rachunkowość małych przedsiębiorstw,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.
 3. J. Pfaff, Rachunkowość. Podstawy. Podręcznik. Wydanie IV, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2020.
 4. J. Pfaff, Rachunkowość. Podstawy. Zbiór zadań. Wydanie IV, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2020.
 5. J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
 6. J. Pfaff, M. Strojek-Filus (red,), Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 7. J. Pfaff, Kapitały własne i fundusze specjalne, w: Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań (red. nauk. Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska-Kral' ), Wyd. 3 poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. 
 8. A. Kuzior, J. Pfaff, Małgorzata Rówińska-Kral, Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. 
 9. Ł. Bielecki, M. Głębocka, J. Pfaff, Atestacja wartości szacunkowych w rewizji finansowej,  CeDeWu, Warszawa 2019.
 10. J. Pfaff, Finansowa koncepcja kapitału własnego w systemie rachunkowości, w: Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś (red. nauk. G. Musiał), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019.
 11. J. Chluska, J. Pfaff, Ryzyko badania uproszczonych sprawozdań finansowych małych jednostek, w: Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi (red. nauk. S. Hońko, A. Lulek), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019. 
 12. J. Pfaff, Z. Messner, Teoria i zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.
 13. J. Pfaff, L. Poniatowska, M. Rówińska, Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego, CeDeWu, Warszawa 2018. 
 14. Ł. Bielecki, J. Pfaff , Wykorzystanie techniki komputerowej w badaniu sprawozdań finansowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie  "Agile commerce - zarządzanie wobec wyzwań technologii", (red. nauk. Ł. Sułkowski, K. Kolasińska-Morawska, P. Morawski), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2018.
 15. J. Pfaff, Identyfikacja i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia w procesie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, (red. nauk. K. Grabiński, M. Kędzior), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
 16. J. Pfaff, Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Strony", Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Cz. 2 (red. T. Kiziukiewicz),   Szczecin 2016.
 17. J. Pfaff, Rewizja finansowa w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdań finansowych,  Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, 2016. 
 18. J. Pfaff, Zakres odpowiedzialności prawnej i zawodowej osób odpowiedzialnych za sporządzenie oraz badanie sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Poznań, 2016.
 19. J. Pfaff, Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego w świetle nowych regulacji UE, Studia Ekonomiczne , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015.
 20.  A. Kuzior, J. Pfaff, L. Poniatowska, M. Rówińska, Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, CeDeWu, Warszawa 2014.
 21. J. Pfaff, Polityka rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014.
 22. J. Pfaff, Wpływ regulacji międzynarodowych na system kształcenia kadr polskich biegłych rewidentów Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014.
 23. J. Pfaff, Zarządzanie ryzykiem badania w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, ( red. nauk. A. Karmańska),  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. 
 24. J. Pfaff, Identyfikacja kosztów pracy dla potrzeb decyzyjnych, w: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Cz. 1 (red. nauk. J. Chluska), Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 25. J. Pfaff, Metody audytu finansowego, w: Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Praca zbiorowa pod red. Anny Kostur. Wyd. 2 poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012.
 26. J. Pfaff, Kierunki harmonizacji rewizji finansowej w Unii Europejskiej,  Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. 
 27. J. Pfaff, Sprawozdanie biegłego rewidenta z czynności rewizji finansowej. rys historyczny i kierunki zmian, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian (red. B. Micherda ), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011.
 28. J. Pfaff, Wartości niematerialne i prawne, w:  Prawo bilansowe a prawo podatkowe, pr. zb.  pod. red. B. Micherdy, Difin,  Warszawa 2011.
 29. Z. Messner, J. Pfaff, Podstawy rachunkowości finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 30. J. Pfaff, Powstanie i rozwój zawodu biegłego rewidenta w Polsce, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 2010.
 31. J. Pfaff, Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Wyd. 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice  2008.             

Dodatkowe

Uprawnienia zawodowe: Biegły rewident (3073).

Uprawnienia zawodowe: Dyplomowany księgowy.

Przewodniczący Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej przy  Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.