Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Tomasz Wachowicz, prof. UE

Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 221
40-226Katowice

 

 

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:

Proszę o wcześniejsze (najpóźniej w poprzedzającym dniu) emailowe potwierdzenie chęci uczestnictwa w konsultacjach. W przypadku większej liczby osób zostanie doprecyzowana godzina spotkania.

Zaliczenia i egzaminy poprawkowe:

Zaliczenie w II terminie z przedmiotu Negocjacje online (część decyzyjna) przebiega następująco:

 • Osoby, które uczestniczyły w eksperymencie eNego muszą naprawić swój negatywny wynik z I terminu, który wiązał się przede wszystkim ze słabo wykonaną częścią decyzyjną. Należy przygotować krótkie opracowanie, które zawierać będzie:
  • poprawiony system ratingowy, który należało przygotować tak, by w miarę dokładnie odzwierciedlał system oceny pryncypała, z komentarzem dotyczącym różnic w stosunku do systemu przygotowanego oryginalnie w eNego.
  • zaktualizowany dla tego systemu ratingowego wykres historii negocjacji (nie tańca!), zawierający historię ofert własnych oraz partnera ocenionych nowym, poprawionym systemem ratingowym i skonfrontowanie go z tym, jak wyglądał ten wykres w eNego (porównanie obydwu wykresów, krótki komentarz),
  • zaktualizowany wykres przestrzeni negocjacyjnej wyznaczonej dla systemu ratingowego partnera (macie go udostępniony w ramach poprzedniego zaliczenia) oraz poprawionego systemu własnego. Trzeba zidentyfikować na nim poprzedni kompromis oraz skonfrontować go z rozwiązaniem, które w aktualnej przestrzeni można uznać za sprawiedliwe (zgodnie z maxminem lub Nashem).
  • Do opracowania należy dołączyć plik z arkusza kalkulacyjnego, w którym dokonano wszystkich obliczeń.
 • Osoby, które nie uczestniczyły w eksperymencie eNego muszą przeprowadzić negocjacje elektroniczne w systemie. Należy w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca br. zarejestrować konto negocjatora pod linkiem: https://webs.ue.katowice.pl/enego/index.php?url=registration/code/fI6YvRcaHt. W sobotę (22 czerwca br.) rano, zostanie uruchomiony eksperyment, który trwać będzie aktywny przez kolejne 5 dni (do środy 26 czerwca br.). W tym czasie należy poprawnie wykonać całość przygotowania decyzyjnego, zrealizować negocjacje z partnerem i wypełnić ankiety postnegocjacyjne. Należy też sporządzić raport z negocjacji zgodny z szablonem dostępnym na Classroom.

W obydwu przypadkach opracowania zaliczeniowe należy przesłać na mój adres mailowy: tomasz.wachowicz@uekat.plw terminie do piątku 28 czerwca do godz. 12:00

Do góry

Różne:

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe realizowane w ramach seminariów licencjackich i magisterskich obejmują problematykę zbieżną z zainteresowaniami naukowymi (por. zakładka "Dorobek naukowy").

Poniżej przykłady tematów prac dyplomowych realizowanych w ramach przeszłych seminariów:

 • Post-negocjacyjna analiza kompromisu w elektronicznych systemach wspomagania negocjacji
 • Styl rozwiązywania konfliktów i jego wpływ na wynik negocjacji elektronicznych
 • Analiza porównawcza metod wielokryterialnych SAW, TOPSIS i zautomatyzowanej metody AHP
 • Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w procesie organizacji larpów
 • Komputerowe wspomaganie decyzji wielokryterialnych z wykorzystaniem metody WINGS
 • Wspomaganie negocjacji wielokryterialnych z wykorzystaniem systemu negocjacji elektronicznych eNego
 • Tworzenie optymalnych mediaplanów
 • Teoria gier wieloosobowych we wspomaganiu fazy prenegocjacyjnej
 • Analiza porównawcza technologii ASP .NET i .NET Core

Specjalizacja badawcza

 • teoria decyzji (badania operacyjne),
 • teoria negocjacji i decyzji grupowych,
 • wielokryterialna i wielowymiarowa analiza decyzji,
 • systemy wspomagania negocjacji,
 • systemy wspomagania decyzji.

Publikacje

Dorobek naukowy wraz z publikacjami znaleźć można w serwisach internetowych obsługujących naukę:

Aktualności i ciekawostki związane z zainteresowaniami naukowymi dostępne są na stronie naukowej poświęconej negocjacjom elektronicznym: http://apps.ue.katowice.pl/enegocjacje/index.php/pl/

Ciekawe linki

W związku z prowadzoną aktywnością dydaktyczną i naukowo-badawczą polecam strony internetowe, na których znaleźć można ciekawe narzędzia lub informacje zwiazane z problematyką podejmowania decyzji, wykorzystywane w procesie kształcenia:

 • system negocjacji elektronicznych eNego (https://webs.ue.katowice.pl/enego) - autorskie narzędzie wykorzystywane w dydaktyce i treningu negocjacyjnym, oferujące mechanizmy wsparcia decyzyjnego w przygotowaniu negocjacyjnym, negocjacjach właściwych i postnegocjacyjnej analizie efektywności wynegocjowanego kontraktu;
 • elektroniczny system wspomagania decyzji wielokryterialnych (https://wwd.ue.katowice.pl) - narzędzie naukowo-badawcze pozwalające na weryfikację umiejętności posługiwania się wybranymi metodami dyskretnymi wielokryterialnego wspomagania decyzji;
 • Negocjacje. Elektronicznie & Analitycznie (http://nea.ue.katowice.pl) – naukowy serwis internetowy poświęcony metodom wspomagania negocjacji i decyzji grupowych oraz systemom wspomagania negocjacji i negocjacjom elektronicznym. Zawierający aktualności o wydarzeniach naukowych i ciekawych publikacjach w dyscyplinie.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca