dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 221
40-226 Katowice

 

 

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się w:

 • środy, godz. 17:10 - 18:40,

W związku pandemią wszystkie konsultacje mają formę elektroniczną, prowadzone są w usłudze Google Meet (https://meet.google.com/nzg-qbas-fjo). W różnych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu konsultacji po uprzednim kontakcie emailowym.

Seminaria magisterskie:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wszystkie seminaria odbywają się w formie zdalnej, w ramach bloku zajęć prowadzonego w usłudze Google Classroom (kod zajęć: 3lluvcn) oraz w usłudze Google Meet. W Google Meet spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Dziekanat (link spotkania: https://meet.google.com/yqu-gyzs-bks).

Dodatkowe seminaria nieujęte w harmonogramie Dziekanatu:

 • 08.11.2021, poniedziałek, godz. 13:30 - 15:00,
 • 22.11.2021, poniedziałek, godz. 13:30 - 15:00,
 • 13.12.2021, poniedziałek, godz. 13:30 - 15:00,
 • 24.01.2022, poniedziałek, godz. 13:30 - 14:15.

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe realizowane w ramach seminariów licencjackich i magisterskich obejmują problematykę zbieżną z zainteresowaniami naukowymi (por. zakładka "Zainteresowania badawcze").

Poniżej przykłady tematów prac dyplomowych realizowanych w ramach przeszłych seminariów:

 • Post-negocjacyjna analiza kompromisu w elektronicznych systemach wspomagania negocjacji
 • Styl rozwiązywania konfliktów i jego wpływ na wynik negocjacji elektronicznych
 • Analiza porównawcza technologii ASP .NET i .NET Core
 • Analiza porównawcza metod wielokryterialnych SAW, TOPSIS i zautomatyzowanej metody AHP
 • Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w procesie organizacji larpów
 • Komputerowe wspomaganie decyzji wielokryterialnych z wykorzystaniem metody WINGS
 • Wspomaganie negocjacji wielokryterialnych z wykorzystaniem systemu negocjacji elektronicznych eNego
 • Tworzenie optymalnych mediaplanów
 • Teoria gier wieloosobowych we wspomaganiu fazy prenegocjacyjnej

Specjalizacja badawcza

 • teoria decyzji (badania operacyjne),
 • teoria negocjacji i decyzji grupowych,
 • wielokryterialna i wielowymiarowa analiza decyzji,
 • systemy wspomagania negocjacji,
 • systemy wspomagania decyzji.

Publikacje

Dorobek naukowy wraz z publikacjami znaleźć można w serwisach internetowych obsługujących naukę:

Aktualności i ciekawostki związane z zainteresowaniami naukowymi dostępne są na stronie naukowej poświęconej negocjacjom elektronicznym: http://apps.ue.katowice.pl/enegocjacje/index.php/pl/

Ciekawe linki

W związku z prowadzoną aktywnością dydaktyczną i naukowo-badawczą polecam strony internetowe, na których znaleźć można ciekawe narzędzia lub informacje zwiazane z problematyką podejmowania decyzji, wykorzystywane w procesie kształcenia:

 • system negocjacji elektronicznych eNego (https://webs.ue.katowice.pl/enego) - autorskie narzędzie wykorzystywane w dydaktyce i treningu negocjacyjnym, oferujące mechanizmy wsparcia decyzyjnego w przygotowaniu negocjacyjnym, negocjacjach właściwych i postnegocjacyjnej analizie efektywności wynegocjowanego kontraktu;
 • elektroniczny system wspomagania decyzji wielokryterialnych (https://wwd.ue.katowice.pl) - narzędzie naukowo-badawcze pozwalające na weryfikację umiejętności posługiwania się wybranymi metodami dyskretnymi wielokryterialnego wspomagania decyzji;
 • Negocjacje. Elektronicznie & Analitycznie (http://apps.ue.katowice.pl/enegocjacje) – naukowy serwis internetowy poświęcony metodom wspomagania negocjacji i decyzji grupowych oraz systemom wspomagania negocjacji i negocjacjom elektronicznym. Zawierający aktualności o wydarzeniach naukowych i ciekawych publikacjach w dyscyplinie.