Zdjęcie Rafał Śpiewak

ks. dr Rafał Śpiewak

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 226
40-226 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23

czwartki 11.40 – 13.20, pokój 226 budynek A.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Historia Polski po 1918 r.
 • Historia mediów
 • Aksjologia i etyka dziennikarstwa
 • Warsztat z retoryki - przygotowanie wystąpień publicznych
 • Retoryka i erystyka
 • Sztuka pisania
 • Media w procesach integracji europejskiej
 • Psychologia
 • Etyka i odpowiedzialność zawodowa w zarządzaniu projektami

   

Publikacje

Druki zwarte:

 1. R. Śpiewak, „Gazeta Katolicka. Pismo Duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku” 1896-1910. Studium historyczno-doktrynalne. Kraków 2006.

Artykuły:

 1. R. Śpiewak, Fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena, „Studia philosophiae christianae” nr 2/2001 Warszawa 2001, s. 102-118.
 2. R. Śpiewak, Kazimierza Ajdukiewicza i Romana Ingardena teorie pytań, „Studia philosophiae christianae” nr 1/2002 Warszawa 2002, s. 69-82.
 3. R. Śpiewak, Na marginesie lektury: Co to jest autorytet? O. Bocheńskiego, w: Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red.: P. Prufer, J. Mariański, Zielona Góra 2011, s. 299-306.
 4. R. Śpiewak, Moje spotkania z lękami studentów, w: Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci, red. J. Jośko-Ochojska, Katowice 2013, s. 85-104.
 5. R. Śpiewak, Po stronie agresora czy ofiary? Dylematy duchowieństwa górnośląskiego wobec polskich dążeń narodowych na przełomie XIX i XX w., w: Habent omnia tempora sua, red. Z. Gogola, Kraków 2013, s. 533-565.
 6. R. Śpiewak, Troska o rodzinę jako odruch samozachowawczy w globalnym kryzysie cywilizacyjnym, w: Rodzina w kryzysie czy kryzys w rodzinie, red. M. Kapias, R. Śpiewak Rybnik 2013.
 7. R. Śpiewak, O nadużywaniu emocji w tekstach dziennikarskich, w: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Warszawa 2014, s. 163-176.
 8. R. Śpiewak, Profesjonalizm na rynku usług profesjonalnych nie wystarczy, w: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Warszawa 2014, s. 33-45.
 9. R. Śpiewak, Tradycja i nowoczesność. Nowe media w duszpasterstwie akademickim, w: Komunikowanie Społeczne w dobie nowych technologii, red. D. Piątek, S. Ossowski, Poznań 2017.

Rozdział w monografii:

 1. R. Śpiewak, Bł. ks. Emil Szramek. Historia kształtowała jego, on kształtował historię, w: Oni decydowali na Górnym Śląsku, red. J. Mokrosz, M. Węcki, Katowice – Rybnik 2017. s. 15-32, ISBN 978-83-63031-20-6 (Archiwum Państwowe w Katowicach) ISBN 978-83-929110-3-6 (Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy) ISBN 978-83-936911-9-7 (Agencja Reklamowo-Wydawnicza ILLUSTRIS Damian Halmer)
 2. R. Śpiewak, Media in the role of Good Samaritan, cruel robbers or different observers. An ethic study based on the chosen proclamation of the Pope Francis for the World Day of Mass Media. VERBUM, Praha 2017.
 3. R. Śpiewak, Consumerism as a sign of crisis of the culture of prosperity, in: Challenges for marketing in 21st century, red. S. Smyczek, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, Katowice 2017.
 4. R. Śpiewak, The Workers’ Issue in the Press of Upper Silesia at the Turn of the 19th and 20th Centuries, w: Media Economics. Economic issues in the media. Theory and practice, red.: B. Nierenberg, J. Gołuchowski, M. Łuczak, A. Pethe, M. Barańska, D. Marquardt, PWN, Warszawa 2018.
 5. R. Śpiewak, Obecność katolickich treści religijnych w mediach publicznych po ustawie medialnej z 1992 roku, Łódzkie Studia Teologiczne, 27/1/ 2018.
 6. R. Śpiewak, Obraz rzeczywistości politycznej w publicystyce „Gościa Niedzielnego” w roku 1945, w: Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny, red. A. Dziurok, IPN, Warszawa – Katowice 2018, s. 53-91.
 7. R. Śpiewak, Moralność studentów, w: W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów, red. M. Łuczak, A. Pethe, R. Śpiewak, K. Zdanowicz-Cyganiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018, s. 32-58.
 8. R. Śpiewak, Obraz rzeczywistości politycznej w publicystyce „Gościa Niedzielnego” w roku 1945, w: Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny, red. A. Dziurok, Wyd.: IPN, Warszawa – Katowice 2019, s. 53-91.
 9. R. Śpiewak, The Truth In The Media – the necessary condition, but still sufficient? W: Megatrends and media. Digital Universe, red.: Z. Buckova, L. Rusnakova, M. Solik, Trnava 2019, s. 257-274.
 10. R. Śpiewak, Duchowny w mediach. Aktualne uwarunkowania i wyzwania, w: Dynamika przemian w mediach, red.: A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, Wyd. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 145-166.
 11. R. Śpiewak, Górnośląskie zapomnienie? Dawne i współczesne narracje o Polsce, w: Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska, red.: A. Pethe, A. Musialik-Chmiel, R. Śpiewak, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, s. 13-47.