Zdjęcie Bogna Zacny

dr Bogna Zacny

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 202a
40-226 Katowice

Konsultacje

Studia stacjonarne i niestacjonarne
konsultacje odbywają się on-line, za pośrednictwem Google Meet (po uprzednim zgłoszeniu poprzez mail)   
Kontakt mailowy: bogna.zacny@uekat.pl

Terminy konsultacji (istnieje możliwość spotkania w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu poprzez mail):
- środy, godz. 10:00-11:30
- soboty:
-- 16.10.2021, godz. 13:30 - 14:30
-- 13.11.2021, godz. 13:30 - 14:30
-- 18.12.2021, godz. 12:00 - 13:00
-- 22.01.2022, godz. 11:00 - 12:00

Zaliczenia i egzaminy

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kontakt mailowy: bogna.zacny@uekat.pl

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Automatyzacja pozyskiwania wiedzy z danych
 • Odkrywanie wiedzy w bazach danych
 • Wizualna analiza danych
 • Systemy Business Intelligence
 • Arkusze kalkulacyjne w biznesie
 • Informatyzacja pracy biurowej
 • Technologia informacyjna Bazy danych

Zajmowane stanowiska

 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Kierownik Studiów Podyplomowych

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Inżynieria wiedzy
 • Odkrywanie wiedzy z danych, tekstu, sieci
 • Systemy Business Intelligence

Dodatkowe

Przykładowa tematyka prac:

 • Ontologia dziedzinowa o algorytmach eksploracji danych (DMOP) - teoria i zastosowania
 • Algorytmy rekomendacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników dla wybranych zbiorów danych
 • Algorytmy klasyfikacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie klasyfikatorów dla wybranych zbiorów danych
 • Sieci Bayesowskie – teoria i zastosowania
 • Redukcja wymiaru przestrzeni cech – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników redukcji dla wybranych zbiorów danych
 • Przygotowanie danych na potrzeby procesu odkrywania wiedzy – budowa aplikacji umożliwiającej automatyzację tego procesu
 • Bazy NoSQL – teoria i zastosowania
 • Analiza porównawcza relacyjnych baz danych i baz danych typu NoSQL w zakresie przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów tekstowych
 • Analiza sieci społecznościowych – teoria i zastosowania
 • Text mining – teoria i zastosowania