Zdjęcie Krzysztof Kania

dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 202c
40-226 Katowice
 

Konsultacje:

Konsultacje w czasie semestru letniego 2020/21 będą organizowane na bieżąco na platformie Google Meet, po wcześniejszym umówieniu poprzez e-mail.

Seminarzyści mogą w dowolnym czasie przesłać materiał na e-mail. Spotkania F2F w czasie konsultacji lub po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Bazy danych
 • Wizualizacja danych
 • Systemy Business Intelligence

Zajmowane stanowiska

 • Prof. dr. hab. Krzysztof Kania pełni obowiązki Kierownika Katedry.

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Big Data, Data Science - metody, narzędzia, zastosowania
 • Analityka biznesowa, systemy Business Intelligence
 • Gamifikacja organizacyjna
 • Metody i narzędzia modelowania i doskonalenia procesów biznesowych

Dodatkowe

Przykładowa tematyka prac:

 • Analiza strumieni danych dla potrzeb zarządzania na przykładzie …
 • Zastosowanie metod i narzędzi Big Data oraz analityki biznesowej na przykładzie …
 • Analiza obrazu dla potrzeb …
 • Gamifikacja organizacyjna na przykładzie …
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w grach.