dr Anna Losa-Jonczyk

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 205
40-226 Katowice

Konsultacje:

Termin konsultacji w semestrze letnim 2021/22 - środa godz. 11.40 - 13.20 lub czwartek godz. 11.40 - 13.20

Forma kontaktu - Google Meet, adres: anna.losa-jonczyk@uekat.pl

Proszę osoby zainteresowane konsultacjami o wcześniejszy kontakt mailowy.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Kształtowanie wizerunku firm i instytucji
 • Nauka o komunikacji – argumentacja i negocjacje
 • Podstawy Public Relations
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie komunikacją kryzysową
 • Komunikacja wewnętrzna organizacji

Zajmowane stanowiska

 • Członkini Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy UE w Katowicach
 • Członkini Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy
  i Polityki Regionalnej
 • Członkini Rady Programowej kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Publikacje

Rozdziały w monografiach:

 1. Polok G., Filipczyk G., Losa-Jonczyk A., 2020. Ethics and Trust to Big Data in Management: Balancing Risk and Innovation. In: Management in the Era of Bid Data. Issues and Challenges. Paliszkiewicz J. (ed.). CRC Press Taylor&Francis Group. www.routledge.com/Management-in-the-Era-of-Big-Data-Issues-and-Challenges/Paliszkiewicz/p/book/9780367895570
 2. A. Losa-Jonczyk, 2019. Rola interesariuszy uczelni. Jak ich angażować? W: Społeczna odpowiedzialność. Znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania. Red. E. Jastrzębska. M. Przybysz. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, s. 31-33.
 3. D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, 2019. Awareness of the functioning of media messages and the ability to recognize fake news by polish students. W: Megatrends and Media. Digital Universe. Red. Z. Buckova, L. Rusnakova, M. Solik. Wyd. University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, s. 217-229. www.researchgate.net/publication/341651674_Megatrends_and_Media_Digital-Universe
 4. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Building Trust in Corporate Social Responsibility Reports. W: Intuition, Trust and Analytics. Red. J. Liebowitz, J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski, Wyd. CRC Press Taylor&Franicis Group, 2018. www.routledge.com/Intuition-Trust-and-Analytics/Liebowitz-Paliszkiewicz-Goluchowski/p/book/9781138719125
 5. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, T. Marquardt, The Image of the Polish Mining Industry in the Blogosphere in 2015. W: Marketing Identity. Brands we love. Part II. Red. D. Petranova, J. Matus, D. Mendelova. Wyd. Universyty of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2016. fmk.sk/download/konferencie/Marketing%20Identity/MARKETING-IDENTITY_BRANDS-WE-LOVE_PART-2.pdf
 6. J. Gołuchowski, I. Kamińska-Radomska, A.Losa-Jonczyk, »Project Lady« – Television Reality Show as a Tool of Personal Branding Reshaping. W: Marketing Identity. Brands we love. Part I. Red. D. Petranova, J. Matus, D. Mendelova. Wyd. Universyty of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2016. fmk.sk/download/konferencie/Marketing%20Identity/MARKETING-IDENTITY_BRANDS-WE-LOVE_PART-1.pdf
 7. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Zarys koncepcji dyskursywnego badania blogosfery. W:  Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Collegium Columbinum, Kraków 2015.
 8. J. Gołuchowski, K. Walotek-Ściańska, A. Losa-Jonczyk, Gamification in CSR Communication. W: Marketing Identity Digital Life, tom I, red. L. Cabyova, D. Petranova, University of Ss. Ciryl and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava 2015. fmk.sk/download/konferencie/Marketing%20Identity/marketing-identity_digital-life_conference-proceedings-pt2-.pdf
 9. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Społecznie odpowiedzialne kształtowanie relacji z interesariuszami organizacji medialnych. W: Relacje organizacji i ich uwarunkowania, red. I. Horzela. A. Nowakowska-Krystman, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015
 10. D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Narracje i argumentacje o Śląsku i Ślązakach w przestrzeni internetowej na przykładzie dyskusji wokół wystawy stałej o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim. W: Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, red. M. Łuczak, A. Pethe, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014
 11. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Pozyskiwanie wiedzy z tekstów naukowych z wykorzystaniem analizy argumentacji  i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu. W: Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, UMCS w Lublinie, Lublin 2014. www.naukowa.pl/Ksiazki/wplyw-wiedzy-na-sukces-organizacji-w-nowej-gospodarce-1330890
 12. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, D. Konieczna, Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji analizy współczesnego dyskursu medialnego. W: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014. cedewu.pl/KO-media-Konteksty-dyskursu-medialnego-p906
 13. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Kierunki badań w zakresie społecznej odpowiedzialności polskich mediów. W: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014. https://cedewu.pl/KO-media-Konteksty-dyskursu-medialnego-p906
 14. A. Losa-Jonczyk, Społeczna odpowiedzialność uczelni. W: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – marketing – public relations, red. M. Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.
 15. A. Losa-Jonczyk, Współpraca instytucji kultury, sztuki i turystyki kulturowej z biznesem. W: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, red. J. Gołuchowski, Z. Spyra, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, 2011. cedewu.pl/Zarzadzanie-w-kulturze-sztuce-i-turystyce-kulturowej-p794
 16. A. Losa-Jonczyk, A. Wojtynek-Hochuł, Przesłanki wdrażania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. W: Nowoczesność przemysłu i usług (red. J. Pyka),  TNOiK, Katowice, 2011.

 

Artykuły:

 1. Losa-Jonczyk A., 2020. Communication strategies in social media in example of ICT companies. Information Journal, 11(5), 245. DOI.org/10.3390/info11050254 Losa-Jonczyk A., 2020.  www.mdpi.com/books/pdfview/book/3128
 2. D. Marquardt, A. Losa-Jonczyk, 2018. Interaktywność w mediach społecznościowych polskich firm energetycznych. W: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Red: A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, 366/2018. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 117-134.  cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-df6b993d-2e1b-4e85-a897-622dc2b8562b
 3. 7. A. Losa-Jonczyk, 2018. Gamifikacja w kreowaniu wizerunku w mediach. W: Państwo i Społeczeństwo, Oficyna Wyd. AFM, Kraków, nr 1, s. 127-136. www.panstwoispoleczenstwo.pl/numery/2018-1/panstwo-i-spoleczenstwo-2018-nr1-losa-jonczyk.pdf
 4. A. Losa-Jonczyk, Świadomość społecznej odpowiedzialności wśród pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – wyniki badań. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014. www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/16.pdf
 5. R. Kurowski, A. Losa-Jonczyk, New Type of Tabloid Heroes. Analysis of Social Responsibility of The Media on The Example of The Polish Tabloid Coverage of The Case of The Death of Six-Month_old Magdalena W. from Sosnowiec. W: „Dot.comm” Journal for the theory, research and practice of media and marketing communications, No.1-2/2013. issuu.com/editastrbova/docs/2013_01
 6. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni. W: Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013. www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/6_J.Goluchowski_A.Losa-Jonczyk_Wykorzystanie_nowych_mediow.pdf

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Zarządzanie komunikacją organizacji
 • Strategie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • Corporate Social Responsibility