Zdjęcie Anna Musialik-Chmiel

dr hab. Anna Musialik-Chmiel

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 204 A
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje  w semestrze letnim 2021/2022

Czwartek 11:40-13:10 na platformie Google Meet,

https://classroom.google.com/c/MTU3NTUzMDE1MDEy?cjc=dxh32vu

Osoby zainteresowane konsultacjami proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Pracownia radiowa – publicystyka i podcasting
 • Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI 
 • Warsztaty dziennikarstwa multimedialnego
 • Gatunki dziennikarskie w mediach ekonomicznych 
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
 • Analiza przekazu medialnego   
 • Seminarium dyplomowe

Specjalizacja naukowo-badawcza

- antropologia komunikowania i mediów

- genologia mediów (gatunki dziennikarskie)

- managing by values – zarządzanie przez wartości (misja mediów publicznych, społeczna odpowiedzialność mediów, jakość informacji i wiedzy w mediach społecznościowych, dezinformacja)

- problematyka tożsamości śląskiej w dyskursie medialnym

Publikacje

 1. Musialik-Chmiel A.: (2014) Odpowiedzialność - dziennikarska komedia pomyłek, (Ko)media konteksty dyskursu medialnego, red. nauk. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

 2. Musialik-Chmiel A.: (2014) Radio Katowice - Ligoniowe radio, Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) / red. nau. M. Łuczak, A. Pethe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 3. Musialik-Chmiel A.: ( 2016)  Dziennikarze, reporterzy, reportażyści - zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcjach radiowych, w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2016, nr 5

 4. Musialik-Chmiel A.: (2017)  Felieton (radiowy) - gatunek niekanoniczny,  red. L. Szewczyk, Dobre słowo na początek: 25 lat audycji u progu dnia, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice.

 5. Musialik-Chmiel A.: ( 2018) The Heritage and Identity of the Descendants of the Silesian Immigrants in Texas - a Return to the Lineage, w: Diaspora polska w Ameryce Północnej, red. R. Raczyński, K.A. Morawska, Muzeum Emigracji w Gdyni.

 6. Musialik-Chmiel A.: (2019)  Śni mi się po polsku - motywy emigracyjne w reportażu radiowym,
  w: Literatura polska w świecie, red. K. Frukacz, Reportaż w świecie. Światowość reportażu, Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 0208-6336 - nr 3902, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 7. Musialik-Chmiel A.: (2020) Inspirujący wpływ radia – fenomen DYKTANDA Krystyny Bochenek na antenie regionalnej i ogólnopolskiej, w: Media w procesie tworzenia i realizacji polityki regionalnej
  w województwie śląskim, red. nauk. Z. Widera, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 8. Musialik-Chmiel A.: (2020), Radiowe audycje preferowane jako element realizacji misji mediów publicznych w latach 2007–2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 9. Мушалик-Хмель A.: (2021) От радио Станислава Лигоня до «Лигонева радио». О «предпочтительных» программах на региональной радиостанции Катовице, w: Вестник культуры и искусств, 2021. № 1 (65).