dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 205
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022, studia stacjonarne 

Konsultacje będą realizowane we wtorki (10.00-11.30).

Forma kontaktu: Google Meet, link do konsultacji: https://meet.google.com/jip-qnqm-yxu

W celu umówienia się na konkretną godzinę, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: katarzyna.zdanowicz-cyganiak@uekat.pl

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

– Sztuka narracji
– Sztuka pisania
– Analiza dyskursu medialnego
– Kultura audiowizualna i cyfrowa
– Popkultura
– Wprowadzenie do nauk o komunikowaniu
– Seminarium licencjackie/magisterskie

Zajmowane stanowiska

Opiekun Koła Naukowego „Cymelium”
 

Specjalizacja naukowo-badawcza

– narratologia
– kultura popularna
– cyfrowe treści kreatywne

Publikacje

Autorka dwóch monografii:

"Obce. Reaktywacja – szkice", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 oraz "Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie", Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnome, Katowice 2005.

Współautorka monografii "W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów - na podstawie badań empirycznych" (Katowice 2018) [wraz z M. Łuczak, A. Pethe, R. Śpiewak].

Redaktorka monografii (wraz z J. Gołuchowski i D. Konieczna) "(KO)media - konteksty dyskursu medialnego" (Warszawa 2014).

Współautorka podręcznika "Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej", red. J. Gołuchowski i Z. Spyra (Warszawa 2014).

 

Pozostałe publikacje:

  1. K. Zdanowicz-Cyganiak, J. Gołuchowski, Tools of communication and the characteristics of the anti-consumerism Adbusters movement, w: Media Economics. Economics Issues In The Media, red. B. Nierenberg, J. Gołuchowski, M. Łuczak, A. Pethe, M. Barańska, D. Marquardt, PWN, Warszawa 2018.
  2. K. Zdanowicz-Cyganiak, Digital storytelling – sztuka dzielenia się opowieścią, „Perspektywy kultury” 2017, nr 2.
  3. K. Zdanowicz-Cyganiak, «Piętno w mediach» – strategie narracyjne bohaterów ponowoczesnych pokazów osobliwości, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 3.
  4. K. Zdanowicz-Cyganiak, »Dziewczynka« jako produkt i konsument –  analiza wybranych gier typu makeover, w: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
  5. K. Zdanowicz-Cyganiak, Potwór – tożsamość – produkt, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
  6. K. Zdanowicz-Cyganiak, Gospodarka kreatywna – specyfika sektora i uwarunkowania regionalne, w: Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju, red. A. Białas, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2015.
  7. K. Zdanowicz-Cyganiak, Pisma społeczno-kulturalne i literacko-artystyczne w województwie śląskim – przegląd, w: Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, red. M. Łuczak, A. Pethe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014. 
  8. K. Zdanowicz-Cyganiak, Narracje memoratywne i nekrofilijne w sieci, w: (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
  9. K. Zdanowicz-Cyganiak, Literatura elektroniczna – specyfika narracji i odbioru, w: Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu, red. Z. Rykiel, J. Kinal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
  10. K. Zdanowicz-Cyganiak, Twórcze getta? Uwarunkowania działalności czasopism kulturalnych, w: Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980, red. M. Rabizo-Birek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2012.

Zainteresowania

Kultura kontestacji, cyberkultura, literatura współczesna/literatura elektroniczna, creative writing

Dodatkowe

Autorka tomików, m.in. „Szkliwo” (Nagroda Literacka im. Wiesława Kazaneckiego), „Jak umierają małe dziewczynki” (wyróżnienie Biblioteki Raczyńskich), „ciemność resort spa” (nominacja do Nagrody dla Autorki Gryfia). Jej wiersze były publikowane m.in. w „Scattering the Dark. An Anthology of Polish Women Poets” (2015) oraz „Warkoczami. Antologia nowej poezji” (2016). Współautorka tekstów do spektaklu „7 Airs”, który był prezentowany podczas Ledbury Poetry Festival (2017).