mgr Piotr Glenc

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 200
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2021/22:

wtorki, godz. 17:00-18:30 (Google Meet - nazwa spotkania podana studentom podczas pierwszych w semestrze zajęć)

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

- Wstęp do programowania komputerów
- Programowanie komputerów
- Przetwarzanie tekstu w języku Python
- Technologie semantyczne
- Tworzenie gier

Zajmowane stanowiska

- koordynator współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Automatyczne streszczanie tekstów
- Analiza komunikacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
- Ontologie w organizacjach
- Techniki komputerowego przetwarzania argumentacji

Publikacje

  1. Glenc P. (2022), Poland’s energy transition: towards an ontology, Organization Review, No. 3(986), pp. 24-31
  2. Glenc P. (2021), Narzędzia do automatycznego streszczania tekstów w języku polskim. Stan badań naukowych i prac wdrożeniowych. e-mentor, (2 (89)), s. 67-77.  
  3. Glenc P. (2020), Automatyzacja analizy cyfrowej komunikacji organizacji [w:] Filipczyk B., Gołuchowski J. (red.), Cyfrowa komunikacja organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  4. Glenc P. (2018), Internetowe platformy dyskusyjne jako narzędzia angażowania pracowników w procesy podejmowania decyzji. Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 124(5).  
  5. Glenc P. (2018). E-debata–narzędzie tworzenia argumentacji w dyskusjach internetowych. Studia Ekonomiczne, 368, s. 76-93.  
  6. Glenc P., Gołuchowski, J. (2017). Perspektywy automatycznej strukturalizacji argumentacji stosowanych w dyskusjach/debatach online. Studia Ekonomiczne, 317, s. 16-26.