Zdjęcie Wiesław  Walentukiewicz

dr hab. Wiesław Walentukiewicz, prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 200
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w sesji letniej 2021/22 (online; proszę o wcześniejszy kontakt mailowy):

21.06., 12.00-13.30
27.06., 12.00-13.30

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

– Wprowadzenie do nauk o komunikowaniu
– Nauki o komunikowaniu – argumentacja
– Pragmatyka językowa

Specjalizacja naukowo-badawcza

– nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
– filozofia języka
– logika języka
– semiotyka

Publikacje

Wybrane publikacje:

  1. W. Walentukiewicz, Definicje deiktyczne a pojęcia: badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
  2. W. Walentukiewicz, Definicja deiktyczna nazw abstraktów, „Studia Semiotyczne” 2007, tom 26.
  3. W. Walentukiewicz, Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używającimion własnych?, w: „Studia Semiotyczne” 2015, nr 28/29.
  4. W. Walentukiewicz, Pojęcia podstawowe dla odniesień imion własnych, w: „StudiaSemiotyczne” 2015, tom 28/29.
  5. W. Walentukiewicz, Definicje deiktyczne w «Traktacie», w:  Wittgenstein w Polsce, red. M. Soin, IFiS PAN, Warszawa 1998.
  6. W. Walentukiewicz, Definicje deiktyczne a nieostrość, O nieostrości, red. Z. Muszyński, Lublin 1988.

Zainteresowania

narciarstwo, szermierka, pływanie, biegi długodystansowe

Dodatkowe

recenzent zewnętrzny w „Studiach Semiotycznych", członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, wielokrotnie nagradzany przez studentów w konkursach na najlepszego wykładowcę