dr Izabela Sowa

Asystent
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 366
40-068 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje odbywają się drogą mailową lub z wykorzystaniem innej metody kontaktu zdalnego, uzgodnionej indywidualnie z prowadzącym.

Zaproszenie na spotkanie na Google Meet będzie wysyłane zainteresowanej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

Seminaria odbywają się zdalnie. Proszę o kontakt mailowy pod adresem izabela.sowa@uekat.pl w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania,  które może odbyć się za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub Google Meet

Link do spotkań wszystkich grup seminaryjnych to: 

 https://meet.google.com/wio-jrck-jdh 

 

Terminy konsultacji: 

2.10.2021 10.40 - 11.25

6.10 9.45 - 10.30

13.10 17. 00 - 18.30

17.10 12.00 - 13.30

26.10 16.30 - 18.00

2.11 16.30 - 18.00

13.11 10.45 - 12.15

23.11. 17.30 - 19.00

30.11 17.45 - 19.15

12.12 15.30 - 17.00

14.12 17.45 - 19.15

8.01.2022 18.50 - 19.35

11.01 16.30 - 18.00

19.01 17.00 - 18.30

25.01 16.30 - 19.30

 

Terminy seminariów (poza terminami podanymi w planie zajęć)

21-paź-2021 17:10 - 18:40

9-lis-2021 16:15 - 17:45

16-lis-2021 16:15 - 17:45

23-lis-2021 16:15 - 17:45

30-lis-2021 16:15 - 17:45

12-gru-2021 -13:30 - 15:45

14-gru-2021 16:15 - 17:45

22-gru-2021 17:10 - 18:40

 

Zachęcam do wcześniejszego zapowiedzenia się mailowo w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania w kolejce.

 

 

 

Informacja dla osób zainteresowanych seminarium dyplomowym

Obszary zainteresowań: badania marketingowe, metody badań klientów instytucjonalnych lub konsumentów,  ocena jakości świadczonych usług, procesy sprzedaży lub zakupu dóbr i usług (w tym usług logistycznych), nowe zjawiska i trendy w zachowaniach konsumentów, działalność marketingowa przedsiębiorstw, obsługa klientów, techniki i metody sprzedaży, badanie poziomu obsługi klienta, badanie satysfakcji klientów w branży logistycznej, jakość i skuteczność wybranych narzędzi marketingowych (technik sprzedażowych) w praktyce działań przedsiębiorstwa logistycznego, wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym, zachowania konsumentów, nowe trendy w zachowaniach konsumentów.

Powyższe tematy proponuję przede wszystkim Studentom, którzy nie pracują i w związku z tym mają utrudniony dostęp do danych z firm. Jestem otwarta na propozycje tematów zgłaszane przez osoby o skonkretyzowanych zainteresowaniach.  W przypadku wątpliwości, czy zaakceptuję zaproponowany przez Studenta temat, zachęcam do kontaktu mailowego  - w tytule maila proszę wpisać Seminarium 2021. 

Seminaria na I stopniu będą wymagały kilku spotkań wspólnych (całej grupy), w celu przedstawienia zasad pisania prac, pracy nad literaturą i tekstem. W kolejnych semestrach spotkania mają charakter indywidualny, choć zdarzają się spotkania kilku osób np. przy omawianiu zasad pracy z arkuszem kalkulacyjnym lub programem statystycznym oraz przy dokonywaniu analiz statystycznych. 

Podstawą zaliczenia I semestru seminarium jest ustalenie tematu pracy, przedstawienie koncepcji pracy, spisu literatury oraz referatu będącego częścią I rozdziału. 

Zaliczenie II semestru wymaga oddania I i II rozdziału. Zaliczenie III rozdziału otrzymuje się po oddaniu całości pracy.