dr Izabela Sowa

Wykładowca
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 366
40-068 Katowice

Konsultacje:

Seminaria i konsultacje  odbywają się zdalnie. Proszę o kontakt mailowy pod adresem izabela.sowa@uekat.pl w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania. 

Link do spotkań wszystkich grup seminaryjnych oraz konsultacji to: 

https://meet.google.com/wio-jrck-jdh

Terminy konsultacji

Proszę wybrać termin spotkania i wpisać się do harmonogramu konsultacji i seminariów, aby uniknąć oczekiwania na zakończenie spotkań z innymi osobami. Harmonogram znajduje się tutaj: 

docs.google.com/spreadsheets/d/1bDzPh-ym2aZmP7S0jv7HS8MRCEQByp3Yf7-1yXrIl3g/edit

Konsultacje i seminaria w czasie sesji i przerwy międzysemestralnej: 

13 czerwca 8.00 - 11.30

środa 22 czerwca 9.00 - 9.45

niedziela 26 czerwca 11.00 - 11.45

środa 29 czerwca 9.00 - 10.30

środa 6 lipca  18.00 - 19.30

piątek 15 lipca 18.00 - 19.30

piątek 22 lipca 18.45 - 20.15

piątek 29 lipca  18.45 - 20.15

 

 

od 1 sierpnia do 14 września - urlop

 

Informacja dla osób zainteresowanych seminarium dyplomowym

Obszary zainteresowań: badania marketingowe, metody badań klientów instytucjonalnych lub konsumentów,  ocena jakości świadczonych usług, procesy sprzedaży lub zakupu dóbr i usług (w tym usług logistycznych), nowe zjawiska i trendy w zachowaniach konsumentów, działalność marketingowa przedsiębiorstw, obsługa klientów, techniki i metody sprzedaży, badanie poziomu obsługi klienta, badanie satysfakcji klientów w branży logistycznej, jakość i skuteczność wybranych narzędzi marketingowych (technik sprzedażowych) w praktyce działań przedsiębiorstwa logistycznego, wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym, zachowania konsumentów, nowe trendy w zachowaniach konsumentów.

Powyższe tematy proponuję przede wszystkim Studentom, którzy nie pracują i w związku z tym mają utrudniony dostęp do danych z firm. Jestem otwarta na propozycje tematów zgłaszane przez osoby o skonkretyzowanych zainteresowaniach.  W przypadku wątpliwości, czy zaakceptuję zaproponowany przez Studenta temat, zachęcam do kontaktu mailowego  - w tytule maila proszę wpisać Seminarium 2021. 

Seminaria na I stopniu będą wymagały kilku spotkań wspólnych (całej grupy), w celu przedstawienia zasad pisania prac, pracy nad literaturą i tekstem. W kolejnych semestrach spotkania mają charakter indywidualny, choć zdarzają się spotkania kilku osób np. przy omawianiu zasad pracy z arkuszem kalkulacyjnym lub programem statystycznym oraz przy dokonywaniu analiz statystycznych. 

Podstawą zaliczenia I semestru seminarium jest ustalenie tematu pracy, przedstawienie koncepcji pracy, spisu literatury oraz referatu będącego częścią I rozdziału. 

Zaliczenie II semestru wymaga oddania I i II rozdziału. Zaliczenie III rozdziału otrzymuje się po oddaniu całości pracy.