dr hab. Jolanta Zrałek, Prof. UE

Profesor UE
Koszarowa 6
Bud. N (segment C); pok. 366
40-068 Katowice

Konsultacje:

UWAGA DO ODWOŁANIA WSZYSTKIE KONSULTACJE  ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE / PLEASE NOTE, UNTIL FURTHER NOTICE ALL CONTACT HOURS ARE HELD REMOTELY.

 

KONSULTACJE WE WRZEŚNIU 2022 / CONTACT HOURS IN SEPTEMBER 2022

e-mail: jolanta.zralek@uekat.pl 

UWAGA/PLEASE NOTE

Z powodu choroby od dnia 1.11.22 do odwołania konsultacje nie będą się odbywać / Due to health issues, office hours are canceled from November 1st, 2022 until further notice

Google Meet: https://meet.google.com/yhn-eozt-eiu

Google Meet: proszę o wcześniejsze mailowe zgłoszenie chęci spotkania/ to arrange the meeting through GM please let me know by email in advance

DATY/DATESDZIEŃ/DAYGODZINA/HOUR
6.10.2022/Oct 6th, 2022Czwartek / Thursday 12:30 – 13:15 / 12:30 pm - 1:15 pm
9.10.2022/Oct 9th, 2022 Niedziela / Sunday 9:50 – 10:35 / 9:50 am - 10:35 am
13.10.2022/Oct 13st, 2022 Czwartek / Thursday 9:50 – 11:20 / 9:50 am - 11:20 am
17.10.2022/Oct 17th, 2022Poniedziałek / Monday 10:30 – 12:00 / 10:30 am - 12:00 pm
27.10.2022/Oct 27th, 2022Czwartek / Thursday 11:50 – 13:20/ 11:50 am - 1:20 pm
4.11.2022/Nov 4th, 2022Piątek / Friday 11:40 – 12:25/11:40 am - 12:25 pm
6.11.2022/Nov 6th, 2022Niedziela / Sunday 13:30 – 14:15/ 1:30 pm - 4:15 pm
10.11.2022/Nov 10th, 2022Czwartek / Thursday 11:40 – 13:20/ 11:40 am - 1:20 pm
17.11.2022/Nov 17th, 2022Czwartek / Thursday 10:45 – 11:30 / 10:45 am - 11:30 am
20.11.2022/Nov 20th, 2022Niedziela / Sunday 13:30 – 14:15 / 1:30 pm - 2:15 pm
24.11.2022/Nov 24th, 2022Czwartek / Thursday 11:50 – 13:20 / 11:50 am - 1:20 pm
1.12.2022/Dec 1st, 2022Czwartek / Thursday 11:50 – 13:20 / 11:50 am - 1:20 pm
8.12.2022/Dec 8th, 2022 Czwartek / Thursday 11:50 – 13:20 / 11:50 am - 1:20 pm
15.12.2022/Dec 15th, 2022 Czwartek / Thursday 10:45 – 11:30/ 10:45 am - 11:30 am
18.12.2022/Dec 18th, 2022Niedziela / Sunday 10:45 – 11:30/ 10:45 am - 11:30 am
23.12.2022/Dec 23rd, 2022Piątek / Friday 14:25 – 15:55/ 2:25 pm - 3:55 pm
11.01.2023/Jan 11th, 2023Środa / Wednesday 10:45 – 11:30 / 10:45 am - 11:30 am
15.01.2023/Jan 15th, 2023Niedziela / Sunday 9:50 – 10:35 / 9:50 am - 10:35 am
19.01.2023/Jan 19th, 2023Czwartek / Thursday 12:35 – 13:15 / 12:35 pm - 1:15 pm
21.01.2023/Jan 21st, 2023Sobota / Saturday 13:30 – 14:15 / 1:30 pm - 2:15 pm
25.01.2023/Jan 25th, 2023Środa / Wednesday 10:00 – 11:30 / 10:00 am - 11:30 am