dr hab. Jolanta Zrałek, Prof. UE

Profesor UE
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 366
40-068 Katowice

Konsultacje:

UWAGA DO ODWOŁANIA WSZYSTKIE KONSULTACJE  ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE / ATTENTION, UNTIL FURTHER NOTICE ALL CONTACT HOURS ARE HELD REMOTELY.

 

KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021-2022 / DUTY HOURS IN WINTER SEMESTER 2021-2022

e-mail: jolanta.zralek@uekat.pl 

Google Meet: proszę o wcześniejsze mailowe zgłoszenie chęci spotkania/ to arrange the meeting through GM please let me know by email in advance

DATY/DATESDZIEŃ/DAYGODZINA/HOUR
październik: 1,14, 21, 28; listopad: 4, 18, 25; grudzień: 2, 9, 16, 23; styczeń: 13, 20, 27 / October: 1, 14, 21, 28; November: 4,18,25; December: 2, 9, 16, 23; January: 13, 20, 27Czwartek / Thursday11:50 - 13:20 / 11:50 am - 1:20 pm