Sławomir Smyczek

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Kierownik Katedry
Koszarowa 6
Bud. N (segment C); pok. 361
40-068 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

Contact hours during winter semester 2022/2023

 

Uwaga!

Caution!

Ze względu na zwolnienie lekarskie, a następnie wyjazd służbowy w dniach od 23.11 do 05.12 konsultacje odbywać będą się w następujących terminach:

Due to a sick leave and then a foreign exchange program, consultations from 23.11 to 05.12 will take place:

30.11 08.00-09.30

01.12 11.30-13.00

02.12 08.00-09.30

Konsultacje odbywają się wyłącznie online za pośrednictwem platformy Google Meet:

Contact only online via the Google Meet platform:

meet.google.com/ypq-sjmu-qiu 

 

Uwaga!

W roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym zajęcia realizowane są wyłącznie stacjonarnie. Dodatkowo do każdego przedmiotu zostanie założony wirtualny kurs w GoogleClassroom, w którym będą udostępniane studentom wszystkie materiały dydaktyczne. Proszę o akceptowanie zaproszeń przychodzących na maile w domenie @uekat.pl. Osoby, które nie otrzymały zaproszeń do GoogleClassroom proszę o jak najszybszy kontakt mailowy. W wiadomości proszę podać nazwę kierunku, nazwę przedmiotu i numeru grupy. W godzinach konsultacji jestem dostępny przez Meet oraz mailowo. Serdecznie zapraszam na zajęcia, a także do dołączania do wirtualnych kursów, kontaktu mailowego lub przez Meet.

Warning!

In the academic year 2022/2023, in the winter semester, lectures and classes are conducted only on-site. Additionally, for each subject, a virtual course will be created in the GoogleClassroom, in which all teaching materials will be available to students. Please accept incoming invitations to e-mails in the @ uekat.pl domain. Students who have not received invitations to GoogleClassroom, please contact me by e-mail as soon as possible. In the message, please include the name of the field of study, the name of the course and the number of the group. During consultation hours, I am available via Meet and by e-mail. I cordially invite you to attend my lectures and classes, as well as to join virtual courses, contact me by e-mail or via Meet.