Sławomir Smyczek

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Kierownik Katedry
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 361
40-068 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

Contact hours during winter semester 2021/2022

 

Wtorek / Tuesday       08.00-09.30

Czwartek / Thursday  08.00-09.30

 

Konsultacje odbywają się wyłącznie online za pośrednictwem platformy Google Meet:

Contact only online via the Google Meet platform:

meet.google.com/ypq-sjmu-qiu

 

 

Uwaga!

W roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym zajęcia realizowane są w formie hybrydowej.

Wszystkie materiały dydaktyczne będą udostępniane w GoogleClassroom.

Proszę o akceptowanie zaproszeń przychodzących na maile w domenie @uekat.pl.

W przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie, a także wszystkich seminariów i konsultacji proszę o kontakt poprzez Meet. Link do Meet znajduje się w górnym panelu, poniżej nazwy przedmiotu w GoogleClassroom.

Osoby, które nie otrzymały zaproszeń do GoogleClassroom proszę o jak najszybszy kontakt mailowy. W wiadomości proszę podać nazwę kierunku, nazwę przedmiotu i numeru grupy.

W godzinach konsultacji oraz seminariów jestem dostępny przez Meet oraz mailowo.

Serdecznie zapraszam do dołączania do wirtualnych klas, kontaktu mailowego lub przez Meet.

 

Warning!

In the 2021/2022 academic year, in the winter semester, classes are conducted in a hybrid form.

All teaching materials will be available in the GoogleClassroom.

Please accept incoming invitations to e-mails in the @ uekat.pl domain.

For online classes, as well as all seminars and contact hours, please contact me via the Meet. The Meet link is in the top panel, below the name of the course on the GoogleClassroom.

Students who have not received invitations to GoogleClassroom, please contact me by e-mail as soon as possible. In the message, please also include the field of study, subject name and group number.

During the contact hours and seminars, I am available via Meet and by e-mail.

I cordially invite you to join virtual classes, contact me by e-mail or via Meet.