Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Ewa Płaczek, prof. UE

Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 122
40-226Katowice

Konsultacje:

Konsultacje - semestr letni 2023/2024

W semestrze letnim konsultacje  odbywają się w 122A dla studentów :

II S w piątki tydz. A  w godz. 13.30 - 15, tydz. B w godz. 11.40-13.10.

IINS  po zajęciach.

Serdecznie zapraszam.

Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub za pośrednictwem maila bądź Google Meet po wcześniejszej informacji ze strony zainteresowanych.  

  Studenci, którzy chcą skorzystać z konsultacji pracowników Katedry Logistyki Społecznej, mogą udać się do dowolnego pracownika w czasie jego konsultacji i uzyskają kompetentne odpowiedzi na zadawane pytania.  

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Podstawy logistyki,
 • Logistyka międzynarodowa
 • Rynek usług logistycznych/ Usługi logistyczne
 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Obsługa spedycyjna
 • Controlling logistyczny
 • Koszty i ceny usług logistycznych
 • Koszty procesów logistycznych

Specjalizacja naukowo-badawcza

zarządzanie logistyczne, logistyka międzynarodowa, usługodawcy logistyczni, rynek usług logistycznych, koszty  działań logistycznych, controlling logistyczny, nietypowe zastosowania logistyki (ratownictwo, imprezy masowe, turystyka)

Publikacje

 1. E.Płaczek,Multimedia w biznesie logistycznym, [w] Multimedia w biznesie i zarządzaniu. Dokąd zmierzamy? Red. R.Kucęba, W. Jędrzejczyk, K.Smoląg, TKNOiK, Toruń 2023 

 2.  E.Płaczek, Towards sustainable urban mpbility – actions of Śląsko-Zagłębiowska metropolis, SCIENTIFIC PAPERS OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2023, ORGANIZATION AND MANAGEMENT SERIES NO. 189, s 495 -509

 3. E.Płaczek,  H.Ziętara, Sharing economy as a concept of solving the problem of food waste ,  EasyChair Preprint nr.4918/ 2021
 4. K.Osieczko,  D.Zimon, E.Płaczek , Irina Prokopiuk , Factors that influence the expansion of electric delivery vehicles and trucks in EU countries; Elsevier, Journal of Environmental Management 296 (2021) 113177 100 pkt/ IF.5.647/pkt citescore 9.8
 5. E.Płaczek, D.Lis, Problem finansowania systemu ratownictwa wodnego jako wstęp do analizy krytycznej systemu,   AWFiS Gdańsk2021
 6. E. Jerzak, K. Kozłowski, B. Kucio, D. Lis, E.Płaczek, Logistyka w nietypowych zastosowaniach, UE kKatowice 2021 
 7. E.Płaczek. Sprawność zarządzania organizacją ratownictwa wodnego [w] Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna, AWFiS Gdańsk, Gdańsk 2020, s.79-91
 8. E.Płaczek, Koncepcja współdzielenia w działalności usługodawców logistycznych, Gospodarka materiałowa i logistyka 4/2020 s.9-15
 9. E.Płaczek, K. Osieczko ,Zastosowanie robotów AGV w intralogistyce [w]Zarządzanie Innowacyjne w gospodarce i biznesie  nr 1 (30)/2020 s.165- 176  
 10. E.Płaczek, Logistyka w erze Industry 4.0, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, t.19, z. 11, c.3, s.55-66
 11.  E.Płaczek, Rozwój logistyki społecznej poprzez PPP, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa 2017, 25/2 s.145-155,
 12.  E.Płaczek, A. Bujak,„Znaczenie informacji o kosztach procesów logistycznych”,[w] Aspekty logistyczne w biznesie, WSB Dąbrowa Górnicza, 
 13.  E.Płaczek,Trendy rozwojowe usługodawców logistycznych, Studia Ekonomiczne . Zarządzanie, nr. 322, UE Katowice, s.168-183
 14. E.Płaczek," PPP w logistyce [w] Uwarunkowania rozwoju logistyki na świecie i w Polsce (red.)M. Mindur , Wyd. Naukowe ITiEksploatacji, Radom 2017, s. 685-731
 15. E.Płaczek," Działania poprawiające bezpieczeństwo komunikacyjne, Miscellanea Oeconomica 2017/4 s. 463-476
 16. E.Płaczek, " Uwarunkowania kształtowania modelu biznesu usługodawców logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z.103, Gliwice 2017, s171-180
 17. E.Płaczek, " Development of logistics service providers from the perspective of the value-building growth model, [w] Modelling of logistics processes and systems, part XVIII, Research Journal of the University of Gdańsk, transport Economics and Logistics, Gdańsk 2017, s.17-24
 18. E.Płaczek, "Funkcjonowanie ratownictwa wodnego w ocenie młodego pokolenia, [w] Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne wyzwania w procesach kształcenia kompetencji ratowniczych (red.) T.Zalewski, M.Bulikowska, USz, szczecin 2017, s.77-97
 19. J.Szołtysek, S. Kauf, A.Sadowski, E.Płaczek,S. Twaróg,Vademecum logistyki "  Difin, Warszawa 2016 
 20. E.PłaczekTransformacja cyfrowa w modelach biznesu usługodawców logistycznych – Logistyka 2016/ 3 s.11- 14
 21. E.Płaczek, "Ocena działań ratowniczych i funkcjonowania służb ratowniczych, Miscellanea Oeconomica 2016/1 s.459-468 
 22. E.Płaczek, " Jakość życia w mieście – poglądy młodzieży a strategie rozwoju miasta, (red.) J.Szołtydek, B.Detyna., Logistyka . Współczesne wyzwania, PWSZ Wałbrzych 2016/7
 23. E.Płaczek, S.Kauf, " Asymetryczna alokacja ryzyka w realizacji zadań publicznych, Public Risk Management t.2, UE Katowice 2016, s.61-70
 24. E.Płaczek, " Impontance of Professional Competence in the Rescue In Opinions of Young People , Security Dimensions: international & national studies , 2016, 20 s.68-80
 25. J.Szołtysek, E.Płaczek, S.Twaróg, J.Majewska, "Wrażliwość społeczna jako kompetencje przyszłych menadżerów logistyki – rozpoznanie wstępne",   Zeszyty naukowe UG, Ekonomika Transportu i Logistyka, 2015, nr.56, s.341-356
 26. E.Płaczek,"Wyzwania logistyczne w świadczeniu usług turystyki religijnej, [w] Logistyka –współczesne wyzwania zesz.6, PWSZ Wałbrzych, 2015, s.25-36
 27. E.Płaczek," Sustainable development in business models of logistics providers  Research Journal WSB Wrocław, ISSN 1643-7772, vol.15 nr 1/ 2015, s.87-98
 28. E.Płaczek," Obraz ratownictwa w poglądach młodego pokolenia – Logistyka 2015/5 
 29. E.Płaczek,  Strategie biznesu usługodawców logistycznych działających w sieci – Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE Katowice, Zarządzania 2015 (1), s.130-144
 30. E.Płaczek, "Zarządzanie kosztami działań logistycznych ",  Studia Ekonomiczna, Zarządzanie 2015 (4)
 31. J.Szołtysek, E.Płaczek, J.Majewska, S.Twaróg, "Konieczność kształtowania kompetencji menedżerów firm świadczących    profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej [w] Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce red. J.Matysiewicz, Placet 2014, s.85-107
 32. E.Płaczek, Wyzwania operatorów logistycznych w obszarze logistyki społecznej -  Logistyka 4/2014
 33. E.Płaczek, Uwarunkowania rozwoju tranzytu w Polsce- [w] Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej (red.) E. Gołembska, Z.Bentyn UE Poznań 2014, s.175-193 
 34. E.Płaczek, Outsourcing logistyczny w badaniach - Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny 2014/7-8 s.
 35. E.Płaczek, Outsourcing logistyczny – szansą na sukces przedsiębiorstwa – Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny 2014/6 s.8-11
 36. E.Płaczek,Mobilność w ocenie jakości życia młodych katowiczan, Studia Miejskie 2014, t.15, s.55-62
 37. E.Płaczek, Ratownictwo wyzwaniem dla logistyki, Logistyka 4/2014
 38. E.Płaczek, D.Lis, Działalność organizacyjna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce – jej implikacja w logistyce, Logistyka 4/2014:
 39. E.Płaczek,   Idea wsparcia logistycznego w organizacjach charytatywnych – Logistyka 5/2014 
 40. E.Płaczek , Uwarunkowania rachunku kosztów działań usługodawców logistycznych Logistyka 6/2014 
 41. E.Płaczek, S.Twaróg:Dedicated logistics provider for blond donation purposes as an example of blond supply chain management in Poland, Journal of Ekonomics &Management UE Katowice 2013
 42. E.Płaczek, J.Jaroszyński,Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych, Logistyka 2012/ 2,
 43. E.Płaczek, .Zrównoważony rozwój- nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych [w:] Analiza i badania systemów transportowych i ich elementów– Prace naukowe nr 84 Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s.79-92
 44. E.Płaczek, Kierunek wschód –nowym biznesem dla operatorów logistycznych [w:] Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, [red.] E.Gołembska, Z. Bendyn, UE Poznań 2012, s.136-145
 45. E.Płaczek: Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Prace naukowe UE Katowice 2012
 46. E.Płaczek, Determinants of competitiveness of logistics service providers, Międzynarodowa Konferencja naukowo- praktyczna “Menedzment i logistyka perspektywni napramki rozwitky ekonomiki” 25-28.10.2010 Odessa, ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Одесса 2011, s.94
 47. E.Płaczek, .Koncepcja zrównoważonego rozwoju u operatorów logistycznych, Logistyka 2011/4, V międzynarodowa Konferencja naukowo- Techniczna . Systemy logistyczne. Teoria i praktyka. Politechnika Warszawska 
 48. E.Płaczek, Logistics Service Provider and their business models, UE Katowice 2011, [w:] “Logistics In Polish, Russian and Ukrainian Research “, s.52-61
 49. E.Płaczek, Wybrane problemy integracji w sektorze usług logistycznych, w. Integracyjna funkcja logistyki, [red.] J. Szołtysek, WSB 2011/13, s. 69-78
 50. E.Płaczek, Kształtowanie kompetencji operatorów logistycznych na potrzeby logistyki społecznej [w:] Strategie i logistyka w sferze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Prace naukowe nr 235, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.36-43
 51. E.Płaczek, ” Nowe generacje opakowań w procesach logistycznych” 9, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, (red.) L.Bukowski, AGH, Kraków 2009, s.219-226
 52. E.Płacze, J.Szołtysek, ”Opakowania inteligentne w logistycznych procesach transportowo-magazynowych”, w: Transport w gospodarce opartej na wiedzy, (red.)M.Michałowska, AE Katowice 2009 , s.247-254
 53. E.Płaczek, J.Szołtysek, „Śląskie terminale kontenerowe a konkurencyjność regionu” w: Efektywny transport- konkurencyjna gospodarka, (red.) M.Michałowska, AE Katowice 2009 
 54. E.Płaczek, „Usługi logistyczne w e-commerce” Logitrans 2009, Logistyka 2009
 55. E.Płaczek, „Zastosowanie telematyki w transporcie”, Funkcjonowanie systemów logistycznych (red.) J.Jaworski, A.Mytlewski: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009, tom 2
 56. E.Płaczek,” New challenges for logistics providers in the e-business era”, Logforum 2009, nr 2

ORCID

0000-0001-9061-4804  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3