dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 122
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje - semestr letni 2022/2023

W semestrze letnim konsultacje odbywają się w środy w bud, N w godz. 11.40-13

Serdecznie zapraszam.

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze informowanie o chęci uczestnictwa w konsultacjach.

  Studenci, którzy chcą skorzystać z konsultacji pracowników Katedry Logistyki Społecznej, mogą udać się do dowolnego pracownika w czasie jego konsultacji i uzyskają kompetentne odpowiedzi na zadawane pytania.  

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Podstawy logistyki,
 • Logistyka międzynarodowa
 • Rynek usług logistycznych/ Usługi logistyczne
 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Obsługa spedycyjna
 • Controlling logistyczny
 • Koszty i ceny usług logistycznych

Specjalizacja naukowo-badawcza

zarządzanie logistyczne, logistyka międzynarodowa, usługodawcy logistyczni, rynek usług logistycznych, koszty  działań logistycznych, controlling logistyczny, nietypowe zastosowania logistyki (ratownictwo, imprezy masowe, turystyka)

Publikacje

 1.  E.Płaczek, Rozwój logistyki społecznej poprzez PPP, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa 2017, 25/2 s.145-155,
 2.  E.Płaczek, A. Bujak,„Znaczenie informacji o kosztach procesów logistycznych”,[w] Aspekty logistyczne w biznesie, WSB Dąbrowa Górnicza, E.Płaczek + A.Bujak
 3.  E.Płaczek,Trendy rozwojowe usługodawców logistycznych, Studia Ekonomiczne . Zarządzanie, nr. 322, UE Katowice, s.168-183
 4. E.Płaczek," PPP w logistyce [w] Uwarunkowania rozwoju logistyki na świecie i w Polsce (red.)M. Mindur , Wyd. Naukowe ITiEksploatacji, Radom 2017, s. 685-731
 5. E.Płaczek," Działania poprawiające bezpieczeństwo komunikacyjne, Miscellanea Oeconomica 2017/4 s. 463-476
 6. E.Płaczek, " Uwarunkowania kształtowania modelu biznesu usługodawców logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z.103, Gliwice 2017, s171-180
 7. E.Płaczek, " Development of logistics service providers from the perspective of the value-building growth model, [w] Modelling of logistics processes and systems, part XVIII, Research Journal of the University of Gdańsk, transport Economics and Logistics, Gdańsk 2017, s.17-24
 8. E.Płaczek, "Funkcjonowanie ratownictwa wodnego w ocenie młodego pokolenia, [w] Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne wyzwania w procesach kształcenia kompetencji ratowniczych (red.) T.Zalewski, M.Bulikowska, USz, szczecin 2017, s.77-97
 9. J.Szołtysek, S. Kauf, A.Sadowski, E.Płaczek,S. Twaróg,Vademecum logistyki "  Difin, Warszawa 2016 
 10. E.PłaczekTransformacja cyfrowa w modelach biznesu usługodawców logistycznych – Logistyka 2016/ 3 s.11- 14
 11. E.Płaczek, "Ocena działań ratowniczych i funkcjonowania służb ratowniczych, Miscellanea Oeconomica 2016/1 s.459-468 
 12. E.Płaczek, " Jakość życia w mieście – poglądy młodzieży a strategie rozwoju miasta, (red.) J.Szołtydek, B.Detyna., Logistyka . Współczesne wyzwania, PWSZ Wałbrzych 2016/7
 13. E.Płaczek, S.Kauf, " Asymetryczna alokacja ryzyka w realizacji zadań publicznych, Public Risk Management t.2, UE Katowice 2016, s.61-70
 14. E.Płaczek, " Impontance of Professional Competence in the Rescue In Opinions of Young People , Security Dimensions: international & national studies , 2016, 20 s.68-80
 15. J.Szołtysek, E.Płaczek, S.Twaróg, J.Majewska, "Wrażliwość społeczna jako kompetencje przyszłych menadżerów logistyki – rozpoznanie wstępne",   Zeszyty naukowe UG, Ekonomika Transportu i Logistyka, 2015, nr.56, s.341-356
 16. E.Płaczek,"Wyzwania logistyczne w świadczeniu usług turystyki religijnej, [w] Logistyka –współczesne wyzwania zesz.6, PWSZ Wałbrzych, 2015, s.25-36
 17. E.Płaczek," Sustainable development in business models of logistics providers  Research Journal WSB Wrocław, ISSN 1643-7772, vol.15 nr 1/ 2015, s.87-98
 18. E.Płaczek," Obraz ratownictwa w poglądach młodego pokolenia – Logistyka 2015/5 
 19. E.Płaczek,  Strategie biznesu usługodawców logistycznych działających w sieci – Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE Katowice, Zarządzania 2015 (1), s.130-144
 20. E.Płaczek, "Zarządzanie kosztami działań logistycznych ",  Studia Ekonomiczna, Zarządzanie 2015 (4)
 21. J.Szołtysek, E.Płaczek, J.Majewska, S.Twaróg, "Konieczność kształtowania kompetencji menedżerów firm świadczących    profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej [w] Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce red. J.Matysiewicz, Placet 2014, s.85-107
 22. E.Płaczek, Wyzwania operatorów logistycznych w obszarze logistyki społecznej -  Logistyka 4/2014
 23. E.Płaczek, Uwarunkowania rozwoju tranzytu w Polsce- [w] Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej (red.) E. Gołembska, Z.Bentyn UE Poznań 2014, s.175-193 
 24. E.Płaczek, Outsourcing logistyczny w badaniach - Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny 2014/7-8 s.
 25. E.Płaczek, Outsourcing logistyczny – szansą na sukces przedsiębiorstwa – Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny 2014/6 s.8-11
 26. E.Płaczek,Mobilność w ocenie jakości życia młodych katowiczan, Studia Miejskie 2014, t.15, s.55-62
 27. E.Płaczek, Ratownictwo wyzwaniem dla logistyki, Logistyka 4/2014
 28. E.Płaczek, D.Lis, Działalność organizacyjna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce – jej implikacja w logistyce, Logistyka 4/2014:
 29. E.Płaczek,   Idea wsparcia logistycznego w organizacjach charytatywnych – Logistyka 5/2014 
 30. E.Płaczek , Uwarunkowania rachunku kosztów działań usługodawców logistycznych Logistyka 6/2014 
 31. E.Płaczek, S.Twaróg:Dedicated logistics provider for blond donation purposes as an example of blond supply chain management in Poland, Journal of Ekonomics &Management UE Katowice 2013
 32. E.Płaczek, J.Jaroszyński,Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych, Logistyka 2012/ 2,
 33. E.Płaczek, .Zrównoważony rozwój- nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych [w:] Analiza i badania systemów transportowych i ich elementów– Prace naukowe nr 84 Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s.79-92
 34. E.Płaczek, Kierunek wschód –nowym biznesem dla operatorów logistycznych [w:] Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, [red.] E.Gołembska, Z. Bendyn, UE Poznań 2012, s.136-145
 35. E.Płaczek: Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Prace naukowe UE Katowice 2012
 36. E.Płaczek, Determinants of competitiveness of logistics service providers, Międzynarodowa Konferencja naukowo- praktyczna “Menedzment i logistyka perspektywni napramki rozwitky ekonomiki” 25-28.10.2010 Odessa, ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Одесса 2011, s.94
 37. E.Płaczek, .Koncepcja zrównoważonego rozwoju u operatorów logistycznych, Logistyka 2011/4, V międzynarodowa Konferencja naukowo- Techniczna . Systemy logistyczne. Teoria i praktyka. Politechnika Warszawska 
 38. E.Płaczek, Logistics Service Provider and their business models, UE Katowice 2011, [w:] “Logistics In Polish, Russian and Ukrainian Research “, s.52-61
 39. E.Płaczek, Wybrane problemy integracji w sektorze usług logistycznych, w. Integracyjna funkcja logistyki, [red.] J. Szołtysek, WSB 2011/13, s. 69-78
 40. E.Płaczek, Kształtowanie kompetencji operatorów logistycznych na potrzeby logistyki społecznej [w:] Strategie i logistyka w sferze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Prace naukowe nr 235, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.36-43
 41. E.Płaczek, ” Nowe generacje opakowań w procesach logistycznych” 9, Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, (red.) L.Bukowski, AGH, Kraków 2009, s.219-226
 42. E.Płacze, J.Szołtysek, ”Opakowania inteligentne w logistycznych procesach transportowo-magazynowych”, w: Transport w gospodarce opartej na wiedzy, (red.)M.Michałowska, AE Katowice 2009 , s.247-254
 43. E.Płaczek, J.Szołtysek, „Śląskie terminale kontenerowe a konkurencyjność regionu” w: Efektywny transport- konkurencyjna gospodarka, (red.) M.Michałowska, AE Katowice 2009 
 44. E.Płaczek, „Usługi logistyczne w e-commerce” Logitrans 2009, Logistyka 2009
 45. E.Płaczek, „Zastosowanie telematyki w transporcie”, Funkcjonowanie systemów logistycznych (red.) J.Jaworski, A.Mytlewski: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009, tom 2
 46. E.Płaczek,” New challenges for logistics providers in the e-business era”, Logforum 2009, nr 2

ORCID

0000-0001-9061-4804