mgr Hanna Ziętara

Asystent
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 117
40-226 Katowice

Konsultacje:

Studenci którzy chcą skorzystać z konsultacji pracowników Katedry Logistyki Społecznej, mogą udać się do dowolnego pracownika w czasie jego konsultacji i uzyskają kompetentne odpowiedzi na zadawane pytania. 

Konsultacje - semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila bądź Google Meet (po wcześniejszym poinformowaniu o chęci wzięcia udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej: hanna.zietara@uekat.pl).

KONSULTACJE:

Studia stacjonarne:

godz. 08:00 -  09:30 (środa): https://meet.google.com/duu-bfzg-xpc

 

Studia niestacjonarne:

godz. 13:30- 14:30 (10.10., 28.11., 18.12): https://meet.google.com/abg-cqqh-jvo

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Logistyka miasta
 • Ekologistyka
 • Podstawy logistyki
 • Logistyka międzynarodowa
 • Systemy i procesy logistyczne
 • Obsługa spedycyjna
 • Sieci logistyczne 

Zajmowane stanowiska

 • asystent

SPECJALIZACJA NAUKOWO-BADAWCZA

Logistyka. Logistyka społeczna. Podstawy logistyki. Zarządzanie logistyczne. Nietypowe zastosowania logistyki. Logistyka miasta. Logistyka imprez masowych.

PUBLIKACJE

 1. H. Ziętara, Społeczno-przestrzenne funkcje gastronomii w przestrzeniach miejskich, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Logistyka w naukach o zarządzaniu część I, Tom XIX,Zeszyt 11, część III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2018
 2. H.Ziętara (współautor J. Szołtysek), Bariery logistyczne w działalności gastronomii mobilnej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 120, Gliwice 2018
 3. H. Ziętara (współautor P. Reformat), Innovative gastronomy services as an answer to the needs of consumers with the "Z" generation in Poland [w:] Proceedings of the International Scientific Conference on Challenges in Social Sciences and Business, ed. by Azadeh Alipoor, Vahid, Pelk Publication, 2018, s. 100-111    
 4. H. Ziętara (współautor P. Reformat), Relacje pomiędzy instytucją kultury a firmą cateringową na przykładzie organizacji 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO [w:] Biznes w kulturze-kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem”. Red. B. Reformat, A. Kwiecień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 143-154
 5. H. Ziętara (współautor P. Reformat), Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w jednostkach kultury, jako szansa na zdobywanie klientów z pokolenia „Y” I „Z”, [w:] Praca zb. pod red. B. Reformat i A. Kwiecień, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2017, s.21-32
 6. H. Ziętara, Gastronomia mobilna jako innowacja w sektorze polskiej gastronomii, [w:] INNOWACJE W TURYSTYCE. WYBRANE PRAKTYKI DZIAŁAŃ. Praca zb. pod red. B. Reformat, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2017, s.63-78
 7. Ziętara (współautor A.Malinowska), Rola ekologicznej bazy gastronomicznej we współczesnej turystyce - tendencje i uwarunkowania rozwoju, [w:] TRENDY W TURYSTYCE 2. OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA. Praca zb. pod red. J. Maciąg, wyd. Proksenia, Katowice, 2015

INNE FORMY AKTYWNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Gospodarka współdzielenia w dyskursie logistycznym - praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Logistyki Społecznej, kierownik: prof. dr hab inż. Jacek Szołtysek J., zespół badawczy: prof. UE dr hab. Ewa Płaczek, dr Rafał Otręba, dr Sebastian Twaróg, mgr Hanna Ziętara, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018-do nadal.

ORCID

0000-0001-5676-2715

Zainteresowania

Kuchnia, seriale, piłka nożna, muzyka