Zdjęcie Beata Renata Nowotarska-Romaniak

dr hab. Beata Renata Nowotarska-Romaniak, prof. UE

Profesor UE
ul. ks. bpa S. Adamskiego 7
Bud. N; pok. 371
40-069 Katowice

Konsultacje:

 

Aktualna informacja:

Wykłady i materiał do ćwiczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zamieszczane są zgodnie z numeracją zajęć na platformie e-learningowej  Google Classroom oraz na mailach grupowych

Kontakt mailowy:

beata.nowotarska-romaniak@ue.katowice.pl 

lub

beata.nowotarska-romaniak@uekat.pl

Dodatkowe terminy seminarium mgr w semestrze letnim 2020/2021

S2ns LWB  07.03.21 godzina 18.30- 19.00

                  27.03.21 godzina17.00-18.30

S2ns Z        20.03.21 godzina 16.00-17.30

                   24.04.21 godzina 16.00-16.45

S2ns Z      20.03.21 godzina 16.00-17.30

                 24.04.21 godzina 16.45-18.15

                 06.06.21 godzina  16.00-17.30

Seminarzyści poza terminami spotkań online proszeni są o kontakt mailowy

W razie potrzeby mogą być ustalone indywidualne inne formy kontaktu zdalnego

Terminy seminarium doktorskiego:

02.09.2021 godzina 9.00

08.09. 2021 godzina 9.00

 

Konsultacje we wrześniu 2021

odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem Google meet  w wyznaczonych dniu.  Link podany jest po wcześniejszym kontakcie mailowym.

02.09.2021 godzina 9.00

09.09.2021 godzina 9.00

13.09.2021 godzina 8.30