Zdjęcie Marcin  Komor

dr hab. Marcin Komor, prof. UE

Kierownik Katedry
ul. ks. bpa S. Adamskiego 7
Bud. N; pok. 372
40-069 Katowice

Konsultacje:

Do odwołania konsultacje odbywają się z wykorzystaniem metody kontaktu zdalnego.

Wszystkie konsultacje odbywają się zdalnie!

Studenci mogą umówić się na konsultacje i otrzymać link do wideo-spotkania drogą mailową.  Proszę o kontakt mailowy w celu umówienia się na konsultacje i otrzymania łącza do wideo-spotkania na platformie Meet: komor@ue.katowice.pl

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

Konsultacje dla studentów w każdy piątek godzina 9:50-11.30 (online).

Dodatkowe seminaria magisterskie w semestrze zimowym 21/22:

Grupa: Z_K-ce_20_z_SII_gc04_MAR   (trzeci semestr)

04.11.21 godz. 17:10-18:40  online

02.12.21 godz. 17:10-18:40  online

10.01.22 godz. 17:10-17:55  online

20.01.22 godz. 17:10-18:40 online

Specjalizacja naukowo-badawcza

euromarketing, internacjonalizacja przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, kulturowe uwarunkowania w biznesie międzynarodowym, zróżnicowania i zachowania międzykulturowe, integracja europejska, handel detaliczny i hurtowy, usługi. 

 

Marcin Komor publikuje w wiodących czasopismach krajowych, np.  „Gospodarka Narodowa”, „Organizacja i Kierowanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Marketing i Rynek”, „Handel Wewnętrzny” oraz zagranicznych, np. „Zeitschrift Führung + Organisation“, „Osteuropawirtschaft“,  „WiRO - Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ czy  „Journal of Service Management Research" jak również w istotnych zagranicznych czasopismach naukowych o wysokim „współczynniku wpływu” (Impact Factor) z tzw. listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports), tj.  “Journal of Service Research”, „Applied Economics Letters”,  "Journal of Services Marketing", "International Journal of Retail & Distribution Management", „The Service Industries Journal”, „Journal of International Marketing” czy “Journal of the Academy of Marketing Science” .

 

Ponadto, odbył liczne długookresowe staże naukowo-badawcze w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych.

 

Prowadzi aktywną współpracę naukowo-badawczą m.in. z następującymi ośrodkami zagranicznymi: Thunderbird School of Global Management (USA), University of Texas at El Paso (USA), City University of Hongkong (Chiny), Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), Uniwersytet w Pasawie (Niemcy), Uniwerytet w Wuppertalu (Niemcy), Uniwersytet Hohenheim (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (Niemcy), Uniwersytet w Aarhus (Dania), Indian Institute of Management (Indie), Uniwersytet w Grazu (Austria), EM Lyon (Francja), Uniwersytet w Nijmegen (Holandia), Uniwersytet Techniczny w Zurychu - ETH (Szwajcaria).

http://www.researcherid.com/rid/T-4241-2018

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36473211200

http://orcid.org/0000-0003-1512-4893