Przejdź do menu Przejdź do treści

drBartłomiej J. Gabryś

Wykładowca
Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 419
40-226Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim roku akad. 2023/2024 
konsultacje online:
dla studiów stacjonarnych: w poniedziałek w godz. 8.00 - 9.40  
dla studiów niestacjonarnych: w piątek w godz. 17.00 - 18.50 

Każdorazowo przed chęcią skorzystania z konsultacji proszę o maila
bartlomiej.gabrys@ue.katowice.pl lub bartlomiej.gabrys@uekat.pl

Zwrotnie prześlę link do spotkania online.

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • International Entrepreneurship
 • R&D and Innovation Management
 • Business Plan
 • Strategic Management
 • Nauka o Organizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym

Zajmowane stanowiska

 • Koordynator ds. programów korporacyjnych UE w Katowicach
 • Kierownik studiów podyplomowych dofinansowanych przez NBP \"Przedsiębiorczość dla nauczycieli\"
 • Członek European Academy of Management
 • Członek European Council of Small Business Management
 • Członek ISBE
 • Opiekun Naukowego Koła Przedsiębiorczości \"Ad_Venture\"
 • Opiekun naukowy Liceum im. C.K.Norwida w Tychach

Specjalizacja naukowo-badawcza

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej organizacji

Odnowa organizacyjna

Czasowe wymiary przedsiębiorczego rozwoju

Narracja i dyskurs organizacyjny,

Orientacje czasowe przedsiębiorczego rozwoju

Odnowa organizacyjna, 

Publikacje

 1. Gabryś, B.J. 2018. Moderating effect of organizational slack on organizational renewal: the dynamic capabilities approach. International Journal of Contemporary Management, vol. 17, no. 1, s.27-43, DOI:10.4467/24498939IJCM.18.002.8381
 2. Gabryś, B.J, 2018. Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Współredaktorzy: K.Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg.
 3. Gabryś, B.J. 2017. Przedsiębiorcza narracja w procesie diagnozy potencjału rozwojowego. Management Forum, vol. 5, no. 2, s.14-18. e-ISSN 2392-0025, DOI: 10.15611/mf.2017.2.03
 4. Gabryś, B.J. 2015. Luz organizacyjny w optyce Resource Based View: operacjonalizacja konstruktu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 222, 2015, s. 79-86, ISSN 2083-8611.
 5. Gabryś, B.J. 2015. Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach nad organizacjami: dyskurs organizacyjny. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (Wydanie III rozszerzone). Praca zbiorowa pod red.:W.Czakona, Wolters-Kluwer, Warszawa, s. 266-278; ISBN 978-83-264-9327-0
 6. Gabryś, B.J. 2015. Tożsamość organizacji w procesie odnowy organizacyjnej: ujęcie narracyjne. Management Forum, vol. 3, no.2, s.25-29. e-ISSN 2392-0025, DOI: 10.15611/mf.2015.2.04
 7. Gabryś, B.J. 2014. Analiza narracji w mikro i małych organizacjach: ujęcie teoretyczne. Problemy Zarządzania, vol.12, nr 3 (47), 2014, s.236-247, ISSN 1644-9584, DOI 10.7172/1644-9584.47.13
 8. Gabryś, B.J. 2014. Narracja jako metoda badania strategicznej odnowy organizacji na przykładzie Tauron S.A. Marketing i Rynek, nr 5, 2014, s. 346-351, ISSN 1231-7853.
 9. Gabryś, B.J. 2014. Dyskurs organizacyjny: możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach, Organizacja i Kierowanie, nr 1(161), 2014, s.119-130; ISSN 01357-5466.
 10. Gabryś, B.J. 2013. How organizational creativity influence firm’s profitability: The moderating role of corporate entrepreneurship. W: P.Teirlinck, S.Kelchtermans, F.de Beule, (Ed.),8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Hogeschool-Universiteit Brussel, Brussels, s.116-125. Współautorzy: K.Bratnicka, M.Bratnicki. ISSN 2049-1050.
 11. Gabryś, B.J. 2012. Struktura czasu a przedsiębiorczość organizacyjna, czyli czy można czynić więcej dla innowacyjnego rozwoju organizacji, W: Współczesne Zarządzanie – Contemporary Management Quarterly, nr 4, s.84-93; ISSN 1643-5494.
 12. Gabryś, B.J. 2012. Aplikacyjność dyskursu organizacyjnego w badaniach nad przedsiębiorczym rozwojem organizacji. W: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt nr 115, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s.55-63; ISSN 1234-8872.
 13. Gabryś, B.J. 2011. What we have learned about time in corporate entrepreneurship research: Some growth recommendations from transition economy. W: H. Fulford (Ed.), Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Robert Gordon University Press, Aberdeen, s.327-336. Współautor: M.Bratnicki. ISBN 978-1-908272-15-7 CD.
 14. Gabryś, B.J. 2011. Dyskurs organizacyjny w badaniach nad procesem rozwoju organizacji. Ujęcie teoretyczne. W: Podejście procesowe w organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wrocław, s.55-62. ISSN 1234-8872
 15. Gabryś, B.J. 2010. What makes entrepreneurial growth work: Uncovering the interrelationships between dynamic capabilities, strategy and high-performance. Management, vol. 14, no 1, s.8-20, Współautor: M.Bratnicki; ISSN 1429-9321.
 16. Gabryś, B.J. 2009. Developing a model of corporate entrepreneurship. W: Energizing Management through Innovation and Entrepreneurship. European research and practice, praca zbiorowa pod red.: M.Terziovskiego, Routledge, London and New York, s.6-29. Współautor: M.Bratnicki. ISBN 10: 0-415-43929-9
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3