Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak, Prof. UE

Profesor UE
Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 419
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbywają się zdalnie z wykorzystaniem Google Meet. 

 

Terminy konsultacji:

Wrzesień

Piątki  10-11.30
Soboty 10-11.30

Link do spotkania: https://meet.google.com/mzq-nqpt-cek

Kod zajęć 6yh3hmc

Terminy konsultacji w semestrze zimowym zostaną podane w październiku.  

W przypadku jakichkolwiek zmian, zamieszczę uprzednio informację na Classroom oraz stronie internetowej Katedry Przedsiębiorczości. Istnieje również możliwość spotkania w innym terminie po uzgodnieniu terminu drogą mailową.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Koncepcje zarządzania
 • Przedsiębiorczość
 • Biznes plan
 • Nauki o organizacji
 • Przedsiębiorczość organizacyjna
 • Finansowanie przedsiębiorczych przedsięwzięć
 • Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie turystycznym
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej organizacji
 • Dynamika procesów społecznych
 • Analiza strategiczna przedsiębiorczej organizacji
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 • Zachowania przedsiębiorcze
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Innowacje w zarządzaniu organizacją

Zajmowane stanowiska

 • British Academy of Management (BAM) 2015 - członek
 • European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) 2009, 2014, 2017 - członek
 • Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) 2014 - członek
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) 2009-2018 - członek

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Władza i politykowanie w organizacji
 • Zachowania organizacyjne
 • Zachowania przedsiębiorcze
 • Efektywność organizacji
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej organizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Publikacje

Monografia naukowa

1.     Kulikowska- Pawlak M. 2018. Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 206, ISBN: 978-83-7875-446-6, e-ISBN 978-83-7875-447-3.

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych

1.     Kulikowska-Pawlak, M., Bartnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2018. O źródłach przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa raz jeszcze. Politykowanie organizacyjne i obustronność organizacyjna. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6)cz.2: 9-21. ISSN 2543-8190.

2.     Kulikowska-Pawlak, M. 2018. Organizational politics and change: a conceptual model and empirical testing. International Journal of Contemporary Management. 17: 157-177. doi:10.4467/24498939IJCM.18.009.8388.

3.     Bratnicka-Myśliwiec, K., Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2018. Contemporary thinking about theory building: a review of the concept with application to organisational politics researching. Organization & Management, 2(42). ISSN 1899-6116, DOI: 10.29119/1899-6116.2018.42.

4.     Kulikowska-Pawlak, M., Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. The Bright Side of Organizational Politics as a Driver of Firm Competitiveness: The Mediating Role of Corporate Entrepreneurship. International Journal of Economics and Management Engineering. 11: 2482-2489, DOI: scholar.waset.org/1307-6892/10008087.

5.     Kulikowska-Pawlak M. 2017. Politykowanie organizacyjne a efektywność w kontekście improwizacji organizacyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII: 77-89. ISSN 2543-8190.

6.     Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2016. Organizacyjny umysł i innowacyjność przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, 422: 247-256. ISSN 1899-3192.

7.     Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2016. Towards an integrated framework for corporate entrepreneurship. Problemy Zarządzania, 14: 24-35. ISSN 1644 9584.

8.     Dyduch, W., Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Creative strategy of organizations: The construct, paradoxes and relations with performance. Journal of Global Academic Institute Business and Economics, vol. 1(2): 22-42. ISSN: 2375-9534.

9.     Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Perspektywa polityczna zarządzania strategicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 229: 66-77. ISSN 2083-8611.

10.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2014. Model konceptualny żywotności organizacji. Politykowanie organizacyjne i strategiczny projekt organizacji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów. 136: 103-116. ISNN 1234-8872.

11.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki M. 2014. Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość strategiczna. Organizacja i Kierowanie. 1A(159): 111-121. ISNN 0137-5466.

12.  Kulikowska-Pawlak, M. 2014. Archetypy politykowania organizacyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 366: 299-307. DOI: 10.15611/pn.2014.366.28. ISNN 1899-3192.

13.  Bratnicki M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2014. Metodologiczne problemy badania procesu politykowania w organizacji. Organizacja i Kierowanie. 1: 63-75. ISSN: 0137-5466.

14.  Bratnicki, M., Kulikowska-Pawlak, M. i Graca, K. 2014. Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 359: 9-16. ISSN 2392-0041, ISSN 2392-0025.

15.  Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2013. Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji. Zarządzanie i Finanse, Vol. 11(4) cz.2: 53-66. ISSN 2084-5189.

16.  Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2011. Orientacja przedsiębiorcza i efektywność w kontekście strategicznych problemów rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 219: 29-37. ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-123-2.

17.  Kulikowska-Pawlak, M. 2009. Dwie perspektywy władzy organizacyjnej – instytucjonalna i procesualna. Organizacja i Zarządzanie, 99-109, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1899-6116.

18.  Bratnicki, M., Kulikowska-Mrożek, M., Marzec I. i Zbierowski, P. 2007. Empowerment and entrepreneurship: Conceptual issues and empirical tests. Journal of Economics & Management, 3: 35-54. ISSN 1732-1948.

 

Wykaz publikacji w opracowaniach zbiorowych i materiałach konferencyjnych

1.     Kulikowska-Pawlak, M., Bratnicka-Myśliwiec, K. i Ingram, T. 2017. Relationships Between Organizational Politics and Organizational Performance: The Mediating Role of Creative Leadership [w:] Relevance in Entrepreneurship Research: 2-17, Lund: RENT XXXI. ISSN 2219-5572

2.     Ingram, T., Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. Talent management, organizational design and firm performance: Dialectical perspective. [w:] Proceedings of Business, Economics Management and Tourism in Barcelona: 1-8. Barcelona: Elsevier. ISBN 2212-5671.

3.     Kulikowska-Pawlak M. i Bratnicki M. 2017. O politykowaniu organizacyjnym inaczej. Perspektywa dynamicznych zdolności nadawania sensu. [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw: 128-140, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 978-83-7417-936-2.

4.     Kulikowska-Pawlak M. 2016. Inteligencja polityczna przedsiębiorstwa: rola umiejętności politycznej. [w:] C. Suszyński, G. Leśniak–Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich: 163-178. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ISBN 978-83-8030-063-7.

5.     Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość organizacyjna: mediująca rola nastawienia przedsiębiorczego. [w:] A. Postuła, J. Majczyk i M. Darecki (red.), Przedsiębiorczość: Jednostka, organizacja, kontekst: 63-72, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 978-83-65402-04-2.

6.     Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość organizacyjna przedsiębiorstwa: moderująca rola organizacyjnego uczenia się. [w:] B. Mikuła (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych: 189-196. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. ISBN: 978-83-941580-0-2, ISBN 978-83-941580-0-9.

7.     Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicka, K. 2015. Organizational politics and firm performance: How do environmental moderators matter? [w:] The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice: 1-15, Portsmouth: British Academy of Management. ISBN: 978-0-9549608-8-9.

8.     Bratnicka, K., Kwiotkowska, A., Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2014 How corporate entrepreneurship is good for innovativeness. A case of Polish SMEs. [w:] Entrepreneurial endeavours: a profusion of research, policy and practitioner practices - RENT XXVIII: 1-24. Luxembourg: EIASM. ISSN 2219-5572.

9.     Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2014. Informacyjno-społeczny kontekst politykowania organizacyjnego, [w:] A. Stabryła i S. Wawak (red.) Problemy zarzadzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym: 151-158, Kraków: Mfiles.pl. ISBN: 978-83-935104-6-7.

10.  Bratnicka, K. i Kulikowska, M. 2014. Firm performance in polish SMEs context. Does organizational creativity matter? [w:] The Future of Enterprise: The Innovation Revolution: 1-12. Manchester: Institute for Small Business and Entrepreneurship. ISBN: 978-1-900862-27-1.

11.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2014. Why organizational politics is good for corporate entrepreneurship. [w:] E. Bojar i K. Pylak (red.) Innovativeness and entrepreneurship: 103-114, Lublin: Politechnika Lubelska. ISBN: 978-83-7947-030-3.

12.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2014. Political microfoundation of strategic management. [w:] R. Krupski (red.) Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod: 109-127, Wałbrzych: WWSzZiP. ISSN: 2084-2686, ISBN 978-83-60904-26-8.

13.  Bratnicka, K. i Kulikowska, M. 2013. Capabilities, entrepreneurial orientation, strategic growth challenges and firm’s performance. Evidence from polish SMEs [w:] S. Antoncic (red), Advances in Business-Related Scientific Research Conference: 1-13, Rome: ABSRC. ISBN 978-961-6347-52-5.

14.  Bratnicka, K., Kulikowska, M. i Bratnicki M. 2013. Framework of addressing and measuring organizational creativity. [w:] 7th Conference on Performance Measurement and Management Control: 1-18, Barcelona: EIASM. ISSN 2295-1660.

15.  Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2013. Entrepreneurial growth of an organization: A model and its empirical testing. [w:] A. Malina, R. Oczkowska i T. Rojek (red.) Knowledge, economy and society. Challenges of contemporary management: 491-503, Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics. ISBN 978-83-62511-82-2.

16.  Bratnicki M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2013. Wymiary zarządzania ryzykiem strategicznym a efektywności organizacji. [w:] E. Urbanowska-Sojkin i M. Brzowski (red.) Ryzyko w zarządzaniu strategicznym: 20-31, Poznań: WUE. ISBN 978-83-7417-744-3.

17.  Bratnicki, M., Gabryś, B. i Kulikowska-Pawlak, M. 2012. Problems of entrepreneurial growth: The construct, dimensionality and relations with effectiveness. [w:] J. Kaczmarek i T. Rojek (red.) Dilemmas of contemporary economy facing global changes: 335-352, Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics. ISBN 978-83-62511-51-8.

18.  Kulikowska- Pawlak, M. 2010. Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia: 63-99, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 978-83-7246-599-3.

19.  Austen, A., Frączkiewicz-Wronka, A. i Kulikowska-Pawlak, M. i 2010. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia: wyniki badań ilościowych. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia: 166- 287, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 978-83-7246-599-3.

20.  Kulikowska-Pawlak, M. 2009. Zmiana i organizacyjne uczenie się w organizacji publicznej. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, ISBN: 978-83-7246-458-3.

21.  Kulikowska-Pawlak, M. 2009. Zmiana organizacyjna w jednostce ochrony zdrowia i jej konsekwencje dla przywództwa. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka i A. Austen-Tynda (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia: idee i instrumenty: 40-76, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-7601-835-5.

22.  Kulikowska, M. Butrym, K. i 2009. Zagadnienie orientacji przedsiębiorczej i jej wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji: Wyniki badań empirycznych. [w:] J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług: 54-64, Katowice: TNOiK/AE. ISBN 978-83-85587-24-8.

23.  Bratnicki, M. i Kulikowska, M. i 2009. Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej firmie. [w:] J. Skalik (red.) Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach: 127 -132, Wrocław: WUE. ISBN 978-83-7011-961-4, PL ISNN 1899-3192.

24.  Kulikowska, M. 2008. Organizational downsizing and its perceived impact on performance measurement in the public sector: the case of health care organizations. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Performance measurement in public organizations – the theory and the practice of the health care sector: 39-56. Katowice: AE Katowice, ISBN 978-83-7246-417-0.

25.  Butrym, K. i Kulikowska- Mrożek, M. 2008. Orientacja przedsiębiorcza a efektywność w polskich organizacjach ‑ badania empiryczne. [w:] L. Wożniak (red.), Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Foresight: Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne: 28-37. ISBN 978-83-7199-506-4.

26.  Austen, A. i Kulikowska-Mrożek, M. 2008. Zarządzanie wiedzą w praktyce jednostek ochrony zdrowia. [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym: 255-263, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ISBN 978-83-7246-465-1.

27.  Austen, A. i Kulikowska-Mrożek, M. 2008. Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia - w poszukiwaniu źródeł efektywności organizacji publicznych. [w:] H. Bieniok i T. Kraśnicka (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym: 175-182, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. ISBN 978-83-7246-536-8.

28.  Marzec, I., Jędrzejowicz, P. i Kulikowska-Mrożek, M. 2007. Employability Management in the Polish ICT Sector: Problems and Challenges. [w:] T. Wieczorek (red.), Internet in the Information Society: 133-144, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. ISBN 978-83-88936-38-8.

29.  Marzec, I. i Kulikowska-Mrożek, M. 2007. Wzmocnienie pozytywne jako sposób na zachowania przedsiębiorcze pracowników we współczesnym społeczeństwie informacyjnym [w:] K. Wódz i T. Wieczorek (red.), Społeczeństwo informacyjne: 163-177, Dąbrowa Górnicza, ISBN 978-83-88936-37-1.

30.  Kulikowska - Mrożek, M. 2007. Teoretyczne podstawy kształtowania zachowań przedsiębiorczych jako element budowania przewagi konkurencyjnej. [w:] K. Kowalska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym: 49-67, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo WSB.

31.  Bratnicki, M. i Kulikowska, M. 2006. Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się. [w:] T. Dudycz (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Efektywność źródłem bogactwa narodów: 41-48. Łódź – Wrocław: SWSPiZ w Łodzi, Tom VII, Zeszyt 1A, ISBN 978-83-60230-03-9./ ISNN 1733-2486.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy