prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 odbywają się zdalnie.

Link do spotkania: meet.google.com/lookup/duvbbrf37g

Terminy konsultacji

We wrześniu konsultacje odbywać się będą w następujące dni:

08.09 od godziny 12.00 do godziny 13.30 (stacjonarnie, pok. 210B)

10.09 od godziny 10.00 do 11.30 (zdalnie)

17.09 od godziny 10.00 do 11.30 (zdalnie)

28.09 od godziny 10.00 do 11.30 (zdalnie)

 

 

Pełnione funkcje z wyboru

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 

Członek Rady Doskonałości Naukowej

Przewodniczący Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch był prodziekanem ds. dydaktyki, prorektorem ds. edukacji, prodziekanem ds. rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Doświadczenie naukowe

Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych Cytowania: 770; h-indeks=13, i10-indeks=19 (Google/PoP) 

Promotor 3 obronionych dysertacji doktorskich
Recenzent w 7 postępowaniach o nadanie tytułu profesora
Recenzent w 14 i opiniodawca w 3 procedurach habilitacyjnych 

Recenzent 11 doktoratów
Recenzent wydawniczy 17 monografii w tym 11 awansowych 

Recenzent 27 wniosków o granty NCN
Recenzent 41 artykułów konferencyjnych, artykułów składanych
do czasopism i wydawnictw o zasięgu światowym
Recenzent ponad 300 artykułów naukowych o zasięgu ogólnopolskim 

Kierownik grantu NCN „Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach” (2011)
Kierownik grantu NCN „Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych” (2015)
Kierownik grantu NCN „Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji” (2018) 

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

  • Zarządzanie strategiczne
  • Przedsiębiorczość organizacyjna 
  • Efektywność organizacji
  • Twórczość w organizacjach 
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Publikacje

Publikacje naukowe w roku akademickim 2019/2020 

Wojciech Dyduch, K. Piórkowska (2020): A micro-foundational perspective of entrepreneurial orientation. Preliminary findings. W: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. International Business Information Management Association (IBIMA), s. 717-725 - e- ISBN: 978-0-9998551-4-1, (70 pkt). 

Wojciech Dyduch, K. Piórkowska (2020): Entrepreneurial orientation and value creation. Towards a micro-foundational perspective. W: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. International Business Information Management Association (IBIMA), s. 7256-7265, e-ISBN: 978-0-9998551-4-1 (70 pkt). 

Wojciech Dyduch, M. Bratnicki (2020): Understanding cognitive biases in strategic decisions for value creation and capture. W: Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) / ed. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Iwona Staniec, s. 359-373, Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-30549-9_19. 

Wojciech Dyduch (2019). Entrepreneurial strategy stimulating value creation. Conceptual findings and some empirical tests. Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 7, no. 3 s. 65-82.
DOI: 10.15678/EBER.2019.070304 (70 pkt). 

Wojciech Dyduch (2019). Organizational design supporting innovativeness. Przegląd Organizacji, nr 6 s. 16-22. DOI: 10.33141/po.2019.06.02 (20 pkt). 

Wojciech Dyduch, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, M. Bratnicki (2019). Theoretical Foundations of Dynamic Capabilities Measurement : a Multi-logic Approach. Przegląd Organizacji, nr 12 s. 4-13. DOI: 10.33141/po.2019.12.01 (20 pkt).