Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Kierownik Katedry
Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Bogucicka 3
40-226 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2023/2024 (stacjonarnie):

Poniedziałki od godziny 13:30

 Pokój 210 B

Pełnione funkcje z wyboru

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Członek Rady Doskonałości Naukowej

Przewodniczący Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch był prodziekanem ds. dydaktyki, prorektorem ds. edukacji, prodziekanem ds. rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Doświadczenie naukowe

Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych Cytowania: 770; h-indeks=13, i10-indeks=19 (Google/PoP) 

Promotor 3 obronionych dysertacji doktorskich
Recenzent w 7 postępowaniach o nadanie tytułu profesora
Recenzent w 14 i opiniodawca w 3 procedurach habilitacyjnych 

Recenzent 11 doktoratów
Recenzent wydawniczy 17 monografii w tym 11 awansowych 

Recenzent 27 wniosków o granty NCN
Recenzent 41 artykułów konferencyjnych, artykułów składanych
do czasopism i wydawnictw o zasięgu światowym
Recenzent ponad 300 artykułów naukowych o zasięgu ogólnopolskim 

Kierownik grantu NCN „Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach” (2011)
Kierownik grantu NCN „Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych” (2015)
Kierownik grantu NCN „Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji” (2018) 

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

  • Zarządzanie strategiczne
  • Przedsiębiorczość organizacyjna 
  • Efektywność organizacji
  • Twórczość w organizacjach 
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Publikacje

Aktualny wykaz publikacji znajduje się w systemie Ekspertus (bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/)

lub pod linkiem:

Publikacje naukowe w roku akademickim 2019/2020 

Wojciech Dyduch, K. Piórkowska (2020): A micro-foundational perspective of entrepreneurial orientation. Preliminary findings. W: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. International Business Information Management Association (IBIMA), s. 717-725 - e- ISBN: 978-0-9998551-4-1, (70 pkt). 

Wojciech Dyduch, K. Piórkowska (2020): Entrepreneurial orientation and value creation. Towards a micro-foundational perspective. W: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. International Business Information Management Association (IBIMA), s. 7256-7265, e-ISBN: 978-0-9998551-4-1 (70 pkt). 

Wojciech Dyduch, M. Bratnicki (2020): Understanding cognitive biases in strategic decisions for value creation and capture. W: Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) / ed. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Iwona Staniec, s. 359-373, Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-30549-9_19. 

Wojciech Dyduch (2019). Entrepreneurial strategy stimulating value creation. Conceptual findings and some empirical tests. Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 7, no. 3 s. 65-82.
DOI: 10.15678/EBER.2019.070304 (70 pkt). 

Wojciech Dyduch (2019). Organizational design supporting innovativeness. Przegląd Organizacji, nr 6 s. 16-22. DOI: 10.33141/po.2019.06.02 (20 pkt). 

Wojciech Dyduch, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, M. Bratnicki (2019). Theoretical Foundations of Dynamic Capabilities Measurement : a Multi-logic Approach. Przegląd Organizacji, nr 12 s. 4-13. DOI: 10.33141/po.2019.12.01 (20 pkt).

Dołącz do nas

Nasi partnerzy