Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Imię i nazwiskoAdres e-mailTelefon
prof. dr hab. Janusz Wywiał
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Grzegorz Kończak
Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse
prof. dr hab. Jerzy Mika
zatrudniony w ramach umowy cywilnoprawnej
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE
Kurator kierunku Analityka Gospodarcza
dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE
dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis, Prof. UE
dr inż. Ewa Pośpiech
Wykładowca
dr inż. Tomasz Szkutnik
Adiunkt
dr Lesław Fornal
Starszy wykładowca
dr Anna Janiga-Ćmiel
Adiunkt
dr Rafał Kucharski
Adiunkt. Manager kierunku Analityka Gospodarcza
dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka
Adiunkt
dr Dominika Polko-Zając
Adiunkt
dr Katarzyna Warzecha
Wykładowca
dr Andrzej Wójcik
Adiunkt
dr Katarzyna Zeug-Żebro
Adiunkt
mgr Małgorzata Krzciuk
Asystent
mgr inż. Grzegorz Sitek
Asystent
mgr Tomasz Stachurski
Asystent
mgr Magdalena Szopa
Asystent
mgr Krzysztof Szymoniak-Książek
Asystent
mgr Małgorzata Złotoś
Asystent

Doktoranci

Department of Statistics, Econometrics and Mathematics

Imię i nazwiskoAdres e-mailTelefon
prof. dr hab. Janusz Wywiał
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Grzegorz Kończak
Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse
prof. dr hab. Jerzy Mika
zatrudniony w ramach umowy cywilnoprawnej
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE
Kurator kierunku Analityka Gospodarcza
dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE
dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis, Prof. UE
dr inż. Ewa Pośpiech
Wykładowca
dr inż. Tomasz Szkutnik
Adiunkt
dr Lesław Fornal
Starszy wykładowca
dr Anna Janiga-Ćmiel
Adiunkt
dr Rafał Kucharski
Adiunkt. Manager kierunku Analityka Gospodarcza
dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka
Adiunkt
dr Katarzyna Warzecha
Wykładowca
dr Andrzej Wójcik
Adiunkt
dr Katarzyna Zeug-Żebro
Adiunkt
mgr Małgorzata Krzciuk
Asystent
dr Dominika Polko-Zając
Adiunkt
mgr inż. Grzegorz Sitek
Asystent
mgr Tomasz Stachurski
Asystent
mgr Krzysztof Szymoniak-Książek
Asystent
mgr Małgorzata Złotoś
Asystent