Przejdź do menu Przejdź do treści

drDagmara Wójcik

Adiunkt
Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 409
40-228Katowice

 

dr Dagmara Wójcik – specjalizuje się w zagadnieniach współpracy i koopetycji w zarządzaniu strategicznym, w szczególności diad i sieci międzyorganizacyjnych w twórczych działalnościach sektora kreatywnego (organizacji kreatywnych, instytucji kultury i sztuki, zwłaszcza sztuk performatywnych), a także współdziałania i relacji w sieciach peer-to-peer w gospodarce współdzielenia (sharing economy) w branży turystycznej; sieciowych, innowacyjnych modelach biznesu oraz zagadnieniach, związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w obszarze zarządzania (w tym innowacji i mediów cyfrowych, nowych mediów w sztuce, digital art). Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Academy of Management, Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA (Coopetition, Ecosystems, Networks and Alliances Community), członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych. Kierownikiem i realizatorką projektów Narodowego Centrum Nauki i MEiN oraz realizatorką projektów badawczych Komisji Europejskiej. Swoje referaty wygłaszała podczas międzynarodowych i krajowych konferencji oraz sympozjów naukowych.

Konsultacje:

 

CONSULTATIONS 2023/2024 (lato/summer)

Wtorki / Tuesdays: 13.30-15.00

 

W przypadku trybu niestacjonarnego, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu konsultacji (proszę o kontakt mailowy).

Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub za pośrednictwem platformy Google Meet / Consultations are carried out in person at the university or online via the Google Meet platform.

LINK:  meet.google.com/hux-xucf-vxx

 

UWAGA! Proszę o wcześniejszą informację mailową o chęci wzięcia udziału w konsultacjach celem ustalenia przedziału czasowego na spotkanie, dotyczącego rozmów z poszczególnymi osobami, aby zachować prywatność. Wszelkie sprawy można kierować także na adres mailowy:  dagmara.wojcik@uekat.pl

NOTE! Please inform me in advance by e-mail about your willingness to participate the consultations in order to determine the time slot for the meeting regarding conversations with individual students to maintain privacy. All matters may also be sent to the e-mail address: dagmara.wojcik@uekat.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE OGÓLNE | GENERAL INFORMATION

* W sprawach indywidualnych zaliczeń przedmiotów, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, celem ustalenia szczegółów zaliczeń oraz ewentualnych indywidualnych terminów. / In individual matters, please contact me in advance to determine details and individual terms.

* Studenci, którzy chcą zobaczyć swoje prace na konsultacjach, proszeni są o zgłoszenie tego faktu wcześniej mailowo. / Students who would like to see their works during consultations are asked to report this fact by e-mail in advance.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY ZALICZEŃ | TERMS

» Współpraca strategiczna przedsiębiorstw: II termin (sem. zimowy 2023/2024)

oddanie projektu w GC do dnia: 18.02.2024

» Management Accounting: III term (summer 2022/2023)

Classes (final test): 27.02.2024 (Tuesday); 12.15-13.00, room: 7B

Lectures (exam): 6.03.2024 (Wednesday); 14.30-15.00, room: 01/33N

» Management Accounting: III term (winter 2023/2024)

May 2024 (info soon)

Please add yourself to the list of participants under the following link: (info soon)

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3