Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 409
40-228Katowice

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE – jest kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania, specjalizuje się w problematyce relacji międzyorganizacyjnych, w szczególności współpracy i koopetycji. Jej badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z sektorem turystyki, choć od roku 2018 realizuje grant dotyczący znaczenia relacji społecznych dla współpracy i innowacyjności w sektorze: sztuk performatywnych, gier komputerowych i wideo, turystyki oraz w instytucjach kultury (muzeach samorządowych). Istotnym elementem jej zainteresowań naukowych jest także metodyka badań jakościowych oraz wykorzystanie do badań narzędzi analizy sieciowej (Social Network Analysis). Jest autorką blisko 90 prac naukowych, w tym dwóch własnych monografii, kilkunastu artykułów opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych na liście Academic Journal Guide 2021 (dawna lista ABS) (np. "Tourism Management", "Industrial Marketing Management", "Journal of Travel Research", "Annals of Tourism Research", "Journal of Destination Marketing & Management" czy "Current Issues in Tourism") oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (w tym m.in. w wydawnictwach takich jak Palgrave Macmillan, SAGE Publications, Routledge czy Springer). Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych m.in. w USA, na Kubie, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Szwecji, i innych krajach. Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, m.in. nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za pracę doktorską obronioną w roku 2010, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (edycja w roku 2016) oraz Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej (edycja w roku 2022). Znalazła się także w gronie piętnastu finalistów prestiżowego konkursu Nagród Naukowych Polityki (2022). Od maja 2021 roku pełni funkcję redaktora w czasopiśmie "Annals of Tourism Research" (Wyd. Elsevier, IF=9.011). Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Innsbrucku i Urząd Miasta Poznania. Obecnie kieruje projektem badawczym, realizowanym w 4 os. zespole w ramach konkursu OPUS, finansowanym przez NCN. Jest członkiem European Academy of Management (EURAM), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA. Jest ekspertem i recenzentem w instytucjach takich jak NCN oraz NAWA. 

Konsultacje:

 

 

Konsultacje dla Słuchaczy Szkoły Doktorskiej odbywają się w formie zdalnej pod linkiem:
https://meet.google.com/zzn-iica-xcq?authuser=0
Uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, celem ustalenia harmonogramu indywidualnych rozmów.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3