dr Patrycja Juszczyk

Asystent
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

dr Patrycja Juszczyk – specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego - w szczególności relacji koopetycji, współpracy strategicznej oraz konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji niekomercyjnych (publicznych oraz non-profit). Przedmiotem jej badań są głównie relacje koopetycji w sektorze kultury. Swoją uwagę badawczą skupia także wokół zagadnień relacji społecznych oraz innych koncepcji i teorii socjologicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Realizatorka projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie zaangażowana w prace nad grantem NCN oraz NCBiR. Swoje referaty wygłaszała podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. 

 

Konsultacje:

KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 

• Każdy poniedziałek w godz. 9:50-11:30 (studia stacjonarne)

• W przypadku studiów niestacjonarnych - konsultacje ustalane indywidualnie.

• Konsultacje odbywają się za pośrednictwem Google Meet: https://meet.google.com/lookup/hagcqvhnll?authuser=1&hs=179

• Uprzejmie proszę o wcześniejszą informację mailową o chęci spotkania online w ramach konsultacji celem ustalenia przedziału czasowego na spotkanie dla poszczególnych osób oraz by zachować prywatność rozmów.

 

_______________________________________________________________________________