dr Adam Lejman-Gąska

adiunkt
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 375
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022

Konsultacje realizowane są za pomocą Meet Google. Po kontakcie telefonicznym (691739397) osobie zainteresowanej spotkaniem zostanie przesłane zaproszenie.

24.02.2022 16:00-17:30

2.03.2022 15:00-16:30

10.03.2022 15:00-16:30

17.03.2022 15:00-16:30

24.03.2022 15:00-16:30

30.03.2022 15:00-16:30

7.04.2022 15:00-16:30

12.04.2022 15:00-16:30

19.04.2022 15:00-16:30

26.04.2022 15:00-16:30

4.05.2022 15:00-16:30

11.05.2022 15:00-16:30

17.05.2022 15:00-16:30

25.05.2022 15:00-16:30

2.06.2022 15:00-16:30

8.06.2022 15:00-16:30

14.06.2022 15:00-16:30

22.06.2022 15:00-16:30 

Dla studiów niestacjonarnych bezpośrednio po wykładzie dodatkowe konsultacje na meet (bez konieczności wcześniejszego kontaktu) lub po zajęciach w przypadku ćwiczeń.

W razie potrzeby pilnego kontaktu proszę ko kontakt telefoniczny lub sms (691739397)