Przejdź do menu Przejdź do treści
Photo of Katarzyna Olejko

drKatarzyna Olejko

adiunkt
ks. bpa St. Adamskiego 7
Budynek: N, segment C; pok. 381
40-069Katowice

Konsultacje:

Konsultacje: piątki 17.00 - 18.30

Przed konsultacjami proszę o kontakt mailowy celem ustalenia formuły spotkania

 •  Informacje podstawowe
 •  Dorobek naukowy
 •  Informacje dodatkowe

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Nadzór korporacyjny
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Seminaria dyplomowe

Zajmowane stanowiska

 • starszy wykładowca 
 • kierownik studiów podyplomowych : Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA) oraz Master of Corporate Governance / Menadżer ładu korporacyjnego

Praktyka biznesowa

 • samodzielna księgowa 
 • audytor wewnętrzny
 • manager ds. inwestycji kapitałowych
 • dyrektor ds finansów

Publikacje

Aktualny wykaz publikacji znajduje się w systemie Ekspertus (bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/)

 1. K. Olejko: Obowiązek monitorowania skuteczności funkcji audytu wewnętrznego w świetle nowelizacji przepisów dotyczących badań rocznych sprawozdań finansowych, Audyt i Zarządzanie - Magazyn Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Kwartalnik numer 4(15)2016;
 2. K. Olejko: Wykorzystanie audytu wewnętrznego w procesie doskonalenia źródeł informacji zarządczej, Magazyn Controlling 43/2016;
 3. K. Olejko: Uproszczona sprawozdawczość finansowa mikro i małych jednostek w świetle ustawy o rachunkowości, Magazyn Controlling 41/2015;
 4. K. Olejko: Kluczowe wskaźniki efektywności w koncepcji zarządzania przez cele, Magazyn Controlling 39/2015;
 5. K. Olejko: Wpływ regulacji i zasad rachunkowości przedsiębiorstwa na efektywność systemu controllingowego, Magazyn Controlling 38/2015;
 6. K. Olejko:  Amortyzacja w procesie realizacji założeń polityki rachunkowości przedsiębiorstwa górniczego [w]:  Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 201, red. nauk. A. Kostur, J. Pfaff, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2014, s. 205-220;
 7. K. Olejko: Koncentracja kapitału jako narzędzie realizacji strategii rozwoju górnictwa węgla kamiennego – wybrane problemy, Wiadomości Górnicze,  tom R. 64, nr 9, Katowice 2013, s. 471—477;
 8. K. Olejko: Problemy modelowania rachunku kosztów działań [w]: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  nr 52,  red. A. Kostur, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2008, s. 191-206;
 9. K. Olejko:  Elementarne problemy związane z procesem implementacji systemu rachunku kosztów działań [w]: Aktualne zmiany w rachunkowości: ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 33, red. Z. Messner, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2005, s. 211-226;
 10. K. Olejko: Rachunek kosztów działań jako instrument efektywnego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem [w]: Wiadomości Górnicze, tom Vol. 55, nr 10, Katowice 2004,  s. 435-443.

Dodatkowe

Działalność organizacyjna – organizacja wydarzeń o charakterze cyklicznym, edukacyjnym oraz społecznym tj.:

 • Konferencja branżowa – Perspektywy Rozwoju Audytu Wewnętrznego i Nadzoru Korporacyjnego - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (trzy edycje)
 • przedsięwzięcia edukacyjne realizowane w ramach umowy o współpracy zawartej pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi o profilu ekonomicznym z Jastrzębia-Zdroju oraz Wodzisławia Śląskiego a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach – Opiekun naukowy
 • wykłady otwarte prowadzone w rybnickiej Filii przez specjalistów z zakresu audytu wewnętrznego oraz public relations
 • wykłady wygłaszane w szkołach ponadgimnazjalnych współpracujących z Filią w Rybniku
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3