Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Tomasz Papaj, prof. UE

profesor uczelni
ks. bpa St. Adamskiego 7
Budynek: N, segment C; pok. 377
40-069 Katowice

Konsultacje:

Dłuższa nieobecność

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie jakością
 • Analiza systemu jakości

Specjalizacja naukowo-badawcza

Zarządzanie jakością

Zarządzanie publiczne

E-administracja

Międzynarodowe standardy jakości w organizacjach biznesowych, publicznych oraz non-profit

Publikacje

 1. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Cyfryzacja w zarządzaniu publicznym w: Zarządzanie publiczne : perspektywa teorii i praktyki, red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Marek Ćwiklicki; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023, s.358-388
 2. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Inteligentne technologie w zarządzaniu publicznym w: Zarządzanie publiczne : perspektywa teorii i praktyki, red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Marek Ćwiklicki; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023, s. 410-415
 3. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Danuta Descours, Critical Success Factors for Adopting Electronic Document Management Systems in Government Units, Proceedings of the 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, ed. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki, Dominik Ślęzak, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Annals of Computer Science and Information Systems, 2022, vol. 30, pp. 809-813
 4. Tomasz Papaj, Kluczowe mierniki i zasady w ocenie ładu korporacyjnego, w: Corporate governance w teorii i praktyce - wybrane problemy, red. nauk. Katarzyna Olejko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022, s.26-39
 5. Jacek Szołtysek, Tomasz Papaj, Strategia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako efekt synergii jej członków, w: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Strategiczne wyzwania, red. nauk. Paweł Kosiń, Jerzy Podsiadło, Akademia WSB, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, 2022, s.47-59
 6. Jacek Szołtysek, Tomasz Papaj, Bliskość międzyorganizacyjna i skuteczność działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - paradoksy zarządzania, w: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wybrane zagadnienia, red. nauk. Paweł Kosiń, Jerzy Podsiadło, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, 2021, s.27-40 
 7. Iwona Kolasa, Tomasz Papaj, Ewa Ziemba, Information systems projects' success in government units. The issue of information systems integration, “Procedia Computer Science”, 2020, vol. 176 s. 2274-2286
 8. Tomasz Papaj, Dariusz Grabara, A. Sekuła. On Modelling of the Influence of Socio-Economic Factors on e-Government Maturity of Cities in Poland w: Proceedings of the 19th European Conference on Digital Government ECDG 2019, ed. by Tugberk Kaya Nicosia, Cyprus International University, Northern Cyprus, 24-25 October 2019, s. 89-98 
 9. Tomasz Papaj, D. Descours, Otwarte dane publiczne jako cyfrowe wyzwanie dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w: Wybrane problemy funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii red. Paweł Kosiń, Jerzy Podsiadło, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, 2019, s. 59-81
 10. Iwona Kolasa, Tomasz Papaj, Information Systems Projects in Government Units - Impact on Project Success w: Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków. Metody, narzędzia, systemy, zastosowania (red. Tomasz Parys), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, ss.251-270
 11. Mira Lisiecka-Biełanowicz, Tomasz Papaj, Ewa Czyż-Gwiazda, Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością usług w podmiotach leczniczych. Analiza przypadków. Problemy Jakości 2019, nr 1 s. 30-39 
 12. Tomasz Papaj, Bliskość komunikacyjna pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, nr 359 s. 222-238 
 13. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Dariusz Grabara, Influence of socio-economic factors on regional e-government maturity in Poland, w: Proceedings of 18th European Conference on Digital Government ECDG 2018, eds. Ramon Bouzas-Lorenzo, Andreas Cernadas Ramos, University of Santiago de Compostela, Spain, Academic Conferences and Publishing International Limited, 25-26 October 2018, s. 267-27
 14. Tomasz Papaj, Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ss. 260
Dołącz do nas

Nasi partnerzy