dr hab. Tomasz Papaj, prof. UE

profesor uczelni
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 381
40-069 Katowice

Konsultacje:

Dłuższa nieobecność

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie jakością
 • Analiza systemu jakości

Specjalizacja naukowo-badawcza

Zarządzanie jakością

Zarządzanie publiczne

E-administracja

Międzynarodowe standardy jakości w organizacjach biznesowych, publicznych oraz non-profit

Publikacje

 1. Iwona Kolasa, Tomasz Papaj, Ewa Ziemba, Information systems projects' success in government units. The issue of information systems integration, “Procedia Computer Science”, 2020, vol. 176 s. 2274-2286
 2. Tomasz Papaj, Dariusz Grabara, A. Sekuła. On Modelling of the Influence of Socio-Economic Factors on e-Government Maturity of Cities in Poland w: Proceedings of the 19th European Conference on Digital Government ECDG 2019, ed. by Tugberk Kaya Nicosia, Cyprus International University, Northern Cyprus, 24-25 October 2019, s. 89-98 
 3. Tomasz Papaj, D. Descours, Otwarte dane publiczne jako cyfrowe wyzwanie dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w: Wybrane problemy funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii red. Paweł Kosiń, Jerzy Podsiadło, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, 2019, s. 59-81
 4. Iwona Kolasa, Tomasz Papaj, Information Systems Projects in Government Units - Impact on Project Success w: Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków. Metody, narzędzia, systemy, zastosowania (red. Tomasz Parys), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, ss.251-270
 5. Mira Lisiecka-Biełanowicz, Tomasz Papaj, Ewa Czyż-Gwiazda, Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością usług w podmiotach leczniczych. Analiza przypadków. Problemy Jakości 2019, nr 1 s. 30-39 
 6. Tomasz Papaj, Bliskość komunikacyjna pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, nr 359 s. 222-238 
 7. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Dariusz Grabara, Influence of socio-economic factors on regional e-government maturity in Poland, w: Proceedings of 18th European Conference on Digital Government ECDG 2018, eds. Ramon Bouzas-Lorenzo, Andreas Cernadas Ramos, University of Santiago de Compostela, Spain, Academic Conferences and Publishing International Limited, 25-26 October 2018, s. 267-27
 8. Tomasz Papaj, Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ss. 260
 9. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Rafał Żelazny, Maria Jadamus-Hacura, Factors Influencing the Success of e-Government, “Journal for Computer Information Systems” 2016, 56(2), s. 158-169.
 10. Tomasz Papaj, Danuta Descours, Public Administration in the Sustainable Information Society, w: Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives, red. E. Ziemba, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Cambridge 2016, s. 202-271.
 11. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Maria Jadamus-Hacura, Adopting State and Local e-Government: Empirical Evidence from Poland, w: Proceedings of 16th European Conference on e-Government ECEG 2016, red. M. Dečman, T. Jukić, University of Ljubljana, Slovenia, June 16-17, Ljubljana 2016, s. 255-264.
 12. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Maria Jadamus-Hacura, Critical Success Factors for Adopting State and Local e-Government – Polish Insights, w: Proceedings of the 13th International Conference on e-Society 2015, International Association for Development of the Information Society, March 14-16, Madeira, Portugal 2015, s. 95-102.
 13. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Danuta Descours, Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej, w: Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, red. E. Ziemba, CeDeWu.pl, Warszawa 2015, s. 147-225.
 14. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Danuta Descours, Factors Affecting Success of e-Government Portals: A Perspective of Software Quality Model, w: Proceedings of 14th European Conference on e-Government – ECEG 2014, Haret University, Romania, June 12-13, Brasov 2014, s. 252-262.
 15. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, A Pragmatic Approach to e-Government Maturity in Poland – Implementation and Usage of SEKAP, w: Proceedings of 13th European Conference on e-Government – ECEG 2013, red. E. Ferrari, W. Caselnovo, University of Insubria, Italy, 13 14 June, Varese, Como 2013, s. 560-570.
 16. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Rafał Żelazny, New Perspectives on Information Society – the Maturity of Research on a Sustainable Information Society, “Online Journal of Applied Knowledge Management” 2013, 1(1), s. 52-71.
 17. Tomasz Papaj, Certyfikacja systemów zarządzania w administracji publicznej, „Problemy Jakości” 2012, 1, s. 23-27.