Zdjęcie Monika  Rutkowska

dr Monika Rutkowska

Adiunkt
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 411
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w następujących terminach:

Dla studentów studiów stacjonarnych:

Środy, w godz. 11:40 - 13:20.

Dla studentów studiów niestacjonarnych:

20.11.2021, w godz. 16:00-17:30

27.11.2021, w godz. 14:30-16:00

28.11.2021, w godz. 12:00-13:30

20.11.2021, w godz. 16:00-17:30

27.11.2021, w godz. 14:30-16:00

28.11.2021, w godz. 12:00-13:30

Wszystkie konsultacje są realizowane w sposób zdalny, po uprzednim ustaleniu terminu drogą e-mailową.

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o kontakt pod adresami e-mail celem dodania do listy uczestników:

monika.rutkowska@ue.katowice.pl

monika.rutkowska@uekat.pl

kody konsultacji są następujące:

studenci studiów stacjonarnych: wyimff5&nb

studenci studiów niestacjonarnych: cwwukai.