Przejdź do menu Przejdź do treści

Ida Musiałkowska

Ida Musiałkowska - doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest kierownikiem Katedry Europeistyki UEP oraz dyrektorem studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej. Zainteresowania naukowe obejmują dynamikę procesów integracji regionalnej i rozwoju regionalnego w UE i na świecie, politykę spójności UE, integrację europejską, integrację w Ameryce Łacińskiej, transfer polityki oraz cykle koniunkturalne. Jest autorką wielu artykułów naukowych, rozdziałów oraz monografii. Była profesorem wizytującym na uczelniach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Ekspert Komisji Europejskiej i ewaluator programów europejskich (Horyzont, COST), ekspertka organów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. członek komitetu monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jest ambasadorem Regional Studies Association na Polskę.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3