Przejdź do menu Przejdź do treści

Małgorzata Dziembała

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej badania koncentrują się na europejskiej integracji gospodarczej, polityce regionalnej Unii Europejskiej i konkurencyjności regionów, międzynarodowej współpracy regionów, w tym współpracy transgranicznej, oraz polityce innowacyjnej. Posiada liczny dorobek naukowy, jest autorką lub współautorką artykułów i rozdziałów w monografiach obejmujących ponad 100 publikacji. Jej działalność dydaktyczna dotyczy zagadnień z zakresu ekonomii międzynarodowej, zarządzania funduszami unijnymi oraz biznesu międzynarodowego. Prowadziła wykłady m.in. we Francji, Finlandii, Szwajcarii, USA.

Doświadczenie praktyczne zdobywała w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej, w tym europejskiej współpracy terytorialnej. Była ekspertem polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas przygotowywania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3