Przejdź do menu Przejdź do treści

Hadia FakhrElDin

Prof. dr FakhrElDin od września 2007 r. jest profesorem biznesu międzynarodowego na Wydziale Zarządzania, Ekonomii i Nauk Politycznych BUE (British University w Egipcie). Jest Prodziekanem ds. Nauczania i Uczenia się Wydziału od listopada 2013 r. Obejmowała różne stanowiska administracyjne, gdzie od czerwca 2012 roku była Dyrektorem Programowym Wydziału Administracji Biznesowej. Pełniła również funkcję Pełnomocnika ds. Jakości na Wydziale od stycznia 2010 do sierpnia 2013. Jest lub była członkiem kilku uniwersyteckich Komisji ds. Rozwoju Kadry i Struktur. Wykłada przedmioty takie jak biznes międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe, zachowania organizacyjne, zarządzenie wiedzą oraz moduły związane z ekonomią międzynarodową oraz Bliskiego Wschodu. Jej studia magisterskie koncentrowały się na teorii i rozwoju organizacji z naciskiem na zarządzanie wiedzą, natomiast studia licencjackie dotyczyły studiów bliskowschodnich i ekonomii. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Kairskim, a tytuły magistra i licencjata na American University w Kairze. Po uzyskaniu doktoratu wykładała „Teorię organizacji” dla studentów Uniwersytetu Kairskiego. Podejmowała się również doradztwa i prowadziła programy szkoleniowe w zakresie rozwoju i zachowań organizacyjnych oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w prywatnych firmach egipskich, jak również w ministerstwach rządowych i agencjach międzynarodowych. Od stycznia 2010 do września 2012 roku była doradcą CIDA Egypt ds. zarządzania wiedzą. Podczas studiów magisterskich pracowała w dziedzinie wymiany edukacyjnej oraz organizacji i zarządzania szkoleniami dla pracowników naukowych i specjalistów w kraju i za granicą.

Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu biznesu międzynarodowego i zarządzania wiedzą, publikując artykuły w międzynarodowych czasopismach i/lub w materiałach z konferencji międzynarodowych. Biegle posługuje się w mowie i piśmie językiem angielskim, arabskim i niemieckim oraz zna język francuski. Była również współredaktorem czasopisma „Emerald International Journal”, koncentrującego się na biznesie, edukacji i społeczeństwie Bliskiego Wschodu. Jest recenzentką wielu międzynarodowych czasopism wydawanych przez Inderscience, Emerald, Elsevier, Sage i Taylor and Francis, a także dla Academy of Management i Academy of International Business. Jest członkiem Towarzystwa Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Sterującego PRME Africa, Academy of International Business oraz ICC.   

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3