Przejdź do menu Przejdź do treści

Justyna Matysiewicz

Justyna Matysiewicz jest pracownikiem naukowym w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalizuje się w marketingu. Otrzymała tytuł doktora i habilitację na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Była profesorem wizytującym na Kanan University na Tajwanie i University of Savoie MB we Francji. Obecnie jest dziekanem Kolegium Studiów oraz wiceprzewodniczącą European University Network Dukenet. Kierowała projektami naukowymi i dydaktycznymi finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady Dyrektorów konferencji Global Business Research Symposium na St John's University w Nowym Jorku oraz ambasadorem MAG Scholar Marketing w Asia Group w Nowej Zelandii.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3