Przejdź do menu Przejdź do treści

Feel good @UEKat

Głównym celem projektu jest wsparcie potencjału Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, poprzez stworzenie im przyjaznego środowiska, które będzie sprzyjać poprawie ich kondycji psychicznej i fizycznej. W ramach projektu uruchomione zostaną następujące działania:

  1. Organizacja cyklu spotkań i wydarzeń mających na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz integrację studentów zagranicznych i polskich.
  2. Organizacja cyklu warsztatów, których celem będzie wsparcie studentów w zakresie nabycia umiejętności i wiedzy, pozwalających na poprawę ich samopoczucia psychofizycznego.
  3. Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, mającej na celu wzrost świadomości studentów na temat potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia oraz pokazanie, że UE Katowice to miejsce, gdzie studenci zagraniczni czują się dobrze. 
  4. Rozwój Welcome Point poprzez doposażenie miejsca oraz wzrost kompetencji pracowników obsługujących punkt poprzez udział w szkoleniach.

Biuro Internacjonalizacji, które nadzoruje funkcjonowanie Welcome Point, chcąc zapewnić możliwie najlepszą jakość obsługi, na bieżąco reaguje na wszystkie sygnały otrzymywane od studentów i z otoczenia zewnętrznego, co spowodowało opracowanie projektu nakierowanego na poprawę i promocję zdrowia psychofizycznego. W planowanych inicjatywach uwzględniono także udział polskich studentów, co sprzyja rozwojowi otwartości i integracji oraz budowania i zacieśniania międzynarodowych relacji.

Projekt "Feel good @UEKat - wsparcie dla poprawy kondycji psychofizycznej studentów zagranicznych UE Katowice" jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA w ramach programu „Welcome to Poland (2022)”, łączna wartość projektu to 233 350,00 zł.

Czas realizacji: 1 lipiec 2023 – 31 grudzień 2024

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca