Akcje studenckie

studenci_Fot. R. Kaźmierczak

Na UE Katowice działa kilkanaście organizacji studenckich i kilkadziesiąt kół naukowych. W ramach nich studenci realizują projekty i akcje – także na skalę międzynarodową. Wiele z tych działań ma charakter uświadamiający, rozwijający, wolontariacki, charytatywny, wspierający czy edukujący.

Przykłady akcji organizowanych przez: