Edukacja

Edukacja od najmłodszych lat

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w pełni realizuje ideę uczenia się przez całe życie, zapisaną także w haśle programowym: blisko, międzynarodowo przez całe życie. Mając na uwadze istotną rolę uczelni akademickiej w edukowaniu społeczeństwa Uniwersytet kształci dzieci, młodzież i seniorów, a także kształtuje właściwe postawy wśród społeczeństwa.

Co więcej, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni poprzez wypowiedzi eksperckie dla mediów popularyzują wiedzę i naukę. Komentują i tłumaczą występujące w społeczeństwie i gospodarce procesy oraz zjawiska z zakresu ekonomii, finansów i ubezpieczeń, zarządzania, informatyki i komunikacji, administracji czy szeroko rozumianego biznesu.

Realizowane programy, akcje i projekty z zakresu: