Ekologia

Ekologicznie

Zrównoważony wzrost opiera się m.in. na racjonalnym wykorzystaniu zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach troska o środowisko ma szczególne znaczenie. Odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii ekologii, jak i samej edukacji ekologicznej.

Dbałość Uniwersytetu o środowisko przejawia się m.in. poprzez: