Aktualności

W ramach solidarności z Ukrainą Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza uchodźców z Ukrainy do korzystania z dwóch przestrzeni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i oprogramowania użytkowego do pracy "cichej" oraz z kącikiem... [Więcej]
Z inicjatywy zespołu "Solidarni z Ukrainą" zrealizowane zostało specjalne nagranie z udziałem pań psycholog pracujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - mgr Marii Rabsztyn oraz mgr Moniki Górskiej. W filmie poruszone zostały zagadnienia... [Więcej]
Accenture Poland rozpoczyna rekrutację do Programu Edukacyjnego dedykowanego w szczególności kobietom z Ukrainy. Accenture Java Academy – to trzytygodniowe szkolenie, które zapewni uczestniczkom dużą dawkę wiedzy i doświadczeń oraz da szansę na... [Więcej]
Dr inż. Paweł Kocoń terapeuta, trener biznesu, informatyk opowiedział o zagrożeniach związanych z paniką w obliczu wojny w Ukrainie. W czasie podcastu starał zaprezentować zasady "higieny informacyjnej" pomagającej nie dać się panice zbiorowej.... [Więcej]
Będąc uczelnią społecznie odpowiedzialną, podejmujemy szereg działań pomocowych skierowanych do ofiar wojny w Ukrainie od samego jej początku. Wiemy, że członkowie naszej społeczności: studenci, doktoranci, pracownicy, uczestnicy studiów... [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Naukowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować pracę w polskich ośrodkach. Ponadto laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach... [Więcej]
Jeśli znasz język Ukraiński w stopniu bardzo dobrym i chcesz pomóc w uzyskaniu przysługujących uchodźcom z Ukrainy świadczeń rodzinnych oraz chciałabyś/chciałbyś rozpocząć pracę w sektorze publicznym, by zdobyć bezcenne doświadczenie w pracy z... [Więcej]
18 marca o godz. 12:00 przy budynkach dawnych akademików Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Franciszkańska 8-10) odbył się briefing prasowy dotyczący udostępnienia pierwszego z dwóch obiektów Uczelni uchodźcom z Ukrainy. W wydarzeniu wzięli... [Więcej]
Wyrażając solidarność z Ukrainą Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przekazał partnerskim Uczelniom z Ukrainy zapewnienie o wsparciu i pomocy dla społeczności tych uczelni kontynuując tym samym nawiązaną współpracę. Studenci ukraińscy stanowią... [Więcej]
13 marca 2022 r. w niedzielę o godz. 17:00 Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach włączył się do ogólnopolskiej akcji chóralnej i zorganizował na Śląsku muzyczne wydarzenie pt. "Muzyka ma moc - Śląskie Chóry dla Ukrainy"/«Музика має силу –... [Więcej]