Badanie zaangażowania społeczności UE Katowice w pomoc dla Ukrainy

Będąc uczelnią społecznie odpowiedzialną, podejmujemy szereg działań pomocowych skierowanych do ofiar wojny w Ukrainie od samego jej początku.

Wiemy, że członkowie naszej społeczności: studenci, doktoranci, pracownicy, uczestnicy studiów podyplomowych i programów edukacyjnych angażują się dodatkowo w pomoc indywidualnie oraz w sposób zorganizowany w ramach wolontariatu.

Pragniemy poznać skalę tych działań pomocowych. Dlatego też prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety, która została stworzona w celu zidentyfikowania działań pomocowych, w tym oddolnych inicjatyw, wśród społeczności akademickiej uniwersytetu.

Badanie jest w pełni anonimowe, a udzielenie odpowiedzi zajmie około 1 minuty.

Link do kwestionariusza ankiety: forms.gle/ZpivxhDraKWabT9a7

Dziękujemy za poświęcony czas!