Możliwe zachowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych [film z udziałem psychologów]

Z inicjatywy zespołu "Solidarni z Ukrainą" zrealizowane zostało specjalne nagranie z udziałem pań psycholog pracujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - mgr Marii Rabsztyn oraz mgr Moniki Górskiej. W filmie poruszone zostały zagadnienia możliwych zachowań w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Odniesiono się też do tematu lęku i zaburzeń lękowych oraz sposobów radzenia sobie ze stanami lękowymi. Omówiono także reakcje post traumatyczne i sposoby wspierania osób w trudnych sytuacjach.

Rozmowa z psychologiem

Przypominamy, że panie psycholog oferują wsparcie poprzez konsultacje telefoniczne i stacjonarne (po uprzednim umówieniu), również w językach rosyjskim i angielskim. 

W kwietniu uruchomiony został również specjalny formularz, za pośrednictwem którego można zgłosić potrzebę kontaktu z psychologiem. 

Więcej informacji na stronie: www.ue.katowice.pl/psycholog