Bezpłatny transport

Od 28 lutego wszyscy obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM). Zarząd Metropolii jednogłośnie przyjął uchwałę o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów ZTM dla wszystkich obywateli Ukrainy. Na podstawie paszportu lub innego dokumentu mogą oni korzystać z autobusów tramwajów i trolejbusów jeżdżących pomiędzy 41 miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej, które otaczają Katowice, Sosnowiec, Bytom, Tychy oraz Gliwice.

Informacja o bezpłatnych przejazdach pociągami

Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy