10th International Week "Internet Communication Management"

10th International Week "Internet Communication Management" odbył się wirtualnie na platformie Google Meet w dn. 19-23 kwietnia 2021 r. W tym czasie 16 profesorów z różnych krajów (Albania, Bułgaria, Czechy, Słowenia, Gruzja, Brazylia, Paragwaj, Federacja Rosyjska, Portugalia, Ukraina i Włochy) prowadziło zajęcia dydaktyczne. W tegorocznej edycji IntWeek wzięło udział około 160 studentów naszego Uniwersytetu.


10th International Week "Internet Communication Management"

W tej edycji International Week zajęcia odbyły się z przedmiotów:

  • Artificial Intelligence for Business and Service
  • Marketing Activities & Quality
  • Introduction to Cybersecurity
  • e-Citizenship
  • Information Processing and Data Science Technology
  • e-Promotion and e-Communication
  • Business Information System Modelling

Przedmioty mieszczą się w ofercie dydaktycznej przedmiotów swobodnego wyboru w języku obcym dla studentów wszystkich kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Program zajęć jest na stronie www.intweek.ue.katowice.pl