Przejdź do menu Przejdź do treści

Akademia Biznesu pt. "Podatkowe aspekty wybranych form prowadzenia działalności gospodarczej" [ruszyły zapisy]

15 czerwca 2023 r., o godz. 9:30 w 418A odbędzie się 101. wydarzenie organizowane przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami w ramach "Akademii Biznesu". Partnerem merytorycznym wydarzenia jest PwC.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podatkowych aspektów wybranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie dostarczy informacji zarówno na temat dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej (od działalności jednoosobowej po spółki kapitałowe), jak i wpływu wyboru danej formy na sposób jej opodatkowania, ze szczególnym naciskiem na podatki dochodowe. Uczestnicy poznają również możliwe do wyboru sposoby opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Program szkolenia

  • Omówienie podstawowych zagadnień związanych z formami prowadzenia działalności w kontekście podatkowym: jednoosobowa działalność gospodarcza i dostępne sposoby opodatkowania osiąganych dochodów w PIT oraz spółka cywilna.
  • Spółki prawa handlowego w podziale na osobowe i kapitałowe oraz wybrane zagadnienia CIT.

Uczestnicy szkolenia

  • zdobędą wiedzę nt. dostępnych form prowadzenia działalności i informacje jak dana forma wpływa na sposób opodatkowania,
  • wzmocnią/nabędą umiejętności związane z wybranymi zagadnieniami prawno-podatkowymi,
  • wzmocnią umiejętności rozwiązywania problemów 
  • będą zachęcani do krytycznego myślenia i analizy sytuacji związanych z prowadzeniem działalności w różnych formach. 

Organizator 

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Szkolenie poprowadzą

  • Tomasz Smalcerz - absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zawodowo związany z podatkami – od 10 lat. Doświadczenie zdobywał w polskich organach skarbowych oraz spółce doradztwa podatkowego. Obecnie pełni rolę Subject Matter Experta w PwC dla usług związanych z CIT Compliance. Zainteresowania zawodowe skupiają się na podatku dochodowym od osób prawnych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. 

  • Aleksandra Bekierz-Babińska - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów z zakresu podatków w Wyższej Szkole Handlowej (WSB) w Chorzowie. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Od ponad 15 lat zawodowo związana z podatkami w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia sporów prawno-podatkowych. Obecnie pełni rolę związaną z zarządzaniem wiedzą w obszarze podatków w PwC. 

Gdzie odbędzie się wydarzenie? 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 3
budynek: A; 418A

Więcej informacji

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zdjęcia. Ww. nagrania i zdjęcia mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center Poland Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/relacji z wydarzenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku. 

Uczestnicy, godząc się na udział w wydarzeniu, akceptują jego zasady.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy